SCORE!

Vi besøker Uukumwe barneskole som er Vestre Trysil Friendship School.

På skolen traff vi Line Hurrød som er her for SCORE. Hun bor hos familien til Martha og arbeider med sport for jenter. Det er ikke bare lett ettersom lærerne ikke er skikkelig engasjert og ofte ser på SCORE personer som avløsere, ikke som tilleggspersonell som de også kan lære av.

De som vil vite mer om SCORE kan kontakte Sverre Aarsand i NIF eller slå opp på www.nif.idrett.no.

Fra NIF web:

Sports Coaches OutReach (SCORE) er en Sør Afrikansk NGO (non-profit) organisasjon. NIF rekrutterer idrettsfrivillige til det sørlige Afrika der SCORE er en av organisasjonene du kan bli utplassert til å jobbe for. SCORE har ansvar for administrering, planlegging, oppfølging / evaluering, gjennomføring av videre kursing og hvor de enkelte skal arbeide. De frivillige jobber i mindre privilegerte lokal samfunn rundt om i landet i seks måneder.

Arbeidet består i å bidra til å (gjeninnføre kroppsøving som et fag i barneskolene i samarbeid med lærerne og være en ressurs person i det øvrige idrettsarbeidet i lokal samfunnet.

De fleste barneskolene på landsbygda og i ”townshipene” har ikke kvalifiserte kroppsøving lærere og kroppsøving og idrett er ikke på dagsordenen. I tillegg har skolene lite eller ikke noe idrettsutstyr og dårlige eller manglende idrettsanlegg.

SCORE prøver å adressere denne situasjonen gjennom å gi barn og unge i disse skolene og lokal samfunnene muligheter til å delta i idrettsaktiviteter, men også å aktivt bidra til gjenoppbyggingen av lokalsamfunn i ”det nye” Sør Afrika.

SCORE ble startet av Juliet Thompson, en ung amerikansk olympisk atlet, da hun besøkte Sør Afrika i 1990. Hun var sjokkert over mangelen på idrettsutstyr og aktiviteter i skolene hun besøkte i townshipet Khayelitsha utenfor Cape Town.

I 2005 hadde man faktisk et lag fra Namibia på Norway Cup, noe som satte skikkelig farge på Elverum før turneringen, og de var fra Oshivelo.

Senere på turen, i Khoriax, traff vi Anne som også er i SCORE. Vi hadde en interessant liten debatt med henne:

Hva er det verste med å være her i Namibia? Ingenting.
Hva er det beste? Svar: Det er så mye!
Dette sier noe om innstillingen!!!