I have divided my family tree in two parts: One Norwegian part from my father with focus on FREDRIKSEN, GARTEN, and SUNDENE, and my Canadian family from my mother with roots back to Ireland, England and Scotland, and with focus on RYAN, CASWELL and LOVERING.

A special thanks to Mike Caswell (for more Caswell info see this page), and Dawn Johnson who has given me a lot of Sundene information. Also, I think Ryan is very good and active web site.

 I have also included what I have found about my ex-wife’s family:

A big thanks to Merete who has collected a lot of data on this family and allowed me to publish it on the web from my home page. Please note that a lot of genealogy regarding Høiberget / Snerten family can be found on the web to John Morten Malerbakken (login required)

Any info that can help me make any of my family info more complete is welcome!

Jeg har delt slekta i 2 deler: Min norske tilhørighet fra min far, og min kanadiske tilhørighet med aner tilbake til Irland, England og Skottland. Den norske delen har spesiell fokus på FREDRIKSEN, GARTEN, og SUNDENE, mens den kanadiske har fokus på RYAN, CASWELL og LOVERING.

En spesiell takk til Mike Caswell (for mer info om Caswell se her), og Dawn Johnson som har bidratt m mye informasjon om Sundene. Dessuten synes jeg Ryan er EN godt og aktive webside.

Jeg har også lagt inn det jeg har funnet om min eks-kones slekt:

En stor takk til Merete som har skaffet en masse data om denne slekta og gitt meg tillatelse til å legge det ut på nettet over hjemmesiden min. Merk at en god del slektsinfo relatert til Høiberget / Snerten familiene kan du finne på web sidene tilJohn Morten Malerbakken (Innlogging kreves).

All info som kan ytterligere komplettere ett eller flere familie-tre vil bli mottatt med takk!.