Vi fikk anledning til å besøke en ambulerende skole rett ved landsbyen for Himbaer. Skolekomplekset bestod av et lærerhus, en skolebygning, og et internat m 2 dører / 2 rom, ett for 1. klasse og ett for 2. klasse. Elevene bor ofte her i uka og er hjemme i helgene.

Det har før vært en oppfatning at Himbaer ikke ønsker utdanning, men det er FEIL.

Det er ca 75 lærere i dette systemet, alle tar BETD (Basic Education Teacher Diploma) med fjernundervisning, noe Namibia-foreningen er med på å drive. Dette er basert på et trekantsamarbeide m Pacific Lutheran University (PLU) i USA, som sender lærere. Det kommer også lærere fra Høgskolen i Hedmark og fra UNAM (Universitetet i Namibia). Ca 2000 unger får nå tilbud om undervisning under de 35 enhetene som er etablert. For å besøke hver klasse må administrasjonen bruke bil i meget ulendt terreng, og det tar minst 14 dager å rekke over alle enhetene.

1. klasse sitter ved ett bord, mens 2 klasse ved bordet nærmest tavla. Om det  ikke er plass til alle sitter noen på gulvet.

Barna synger for oss. Hør sangene:

Merk kartet over Namibia på veggen. Det er en papp-plate det Namibia er laget med skjell som er limt på plata.

Barna kom etterpå ut og danset tradisjonelle danser for oss.

Vi takker for oss med å gi penner og godteri til barna. I tillegg har vi med skikkelig mat til skolen som takk for besøket.

Det er nå 35 (2005) slike skoler (enheter). Lærerne får lønn av staten. 25 enheter til er på ønskelisten for fremtiden.