Slekt Dataside 66 (Slektstavle)

       
        Arvesen , Kristian f. 16 JUN 1816 Kråkvåg d. 15 JAN 1870
        Kristiansen , Ove Andreas f. 27 JUL 1846 d. 31 JAN 1934    
          Løkken , Serianna Olsdatter d. 24 APR 1885  
    Løkken , Ole Ovesen f. 15 JAN 1881 d. 28 JAN 1958        
      Olsdatter , Lavina f. 1852 Strand, Hitra d. 04 JAN 1892    
  Ovesen , Richard f. 17 AUG 1927        
      Skaret , Anders Reiersen    
    Andersdatter , Ragna Oline f. 19 MAY 1883 d. 15 DEC 1974      
       

Tilbake til hovedside


       
        Kristiansen , Ove Andreas f. 27 JUL 1846 d. 31 JAN 1934
        Løkken , Ole Ovesen f. 15 JAN 1881 d. 28 JAN 1958    
          Olsdatter , Lavina f. 1852 Strand, Hitra d. 04 JAN 1892  
    Ovesen , Ove f. 01 JUN 1914        
        Skaret , Anders Reiersen  
      Andersdatter , Ragna Oline f. 19 MAY 1883 d. 15 DEC 1974    
  Ovesen , Terje f. 18 OCT 1947        
      Pettersen , Johan    
    Pettersen , Helga f. 16 AUG 1928      
      , Aslaug    
       

Tilbake til hovedside


       
        Kristiansen , Ove Andreas f. 27 JUL 1846 d. 31 JAN 1934
        Løkken , Ole Ovesen f. 15 JAN 1881 d. 28 JAN 1958    
          Olsdatter , Lavina f. 1852 Strand, Hitra d. 04 JAN 1892  
    Ovesen , Ove f. 01 JUN 1914        
        Skaret , Anders Reiersen  
      Andersdatter , Ragna Oline f. 19 MAY 1883 d. 15 DEC 1974    
  Ovesen , Ole f. 07 APR 1951        
      Pettersen , Johan    
    Pettersen , Helga f. 16 AUG 1928      
      , Aslaug    
       

Tilbake til hovedside


       
        Kristiansen , Ove Andreas f. 27 JUL 1846 d. 31 JAN 1934
        Løkken , Ole Ovesen f. 15 JAN 1881 d. 28 JAN 1958    
          Olsdatter , Lavina f. 1852 Strand, Hitra d. 04 JAN 1892  
    Ovesen , Ove f. 01 JUN 1914        
        Skaret , Anders Reiersen  
      Andersdatter , Ragna Oline f. 19 MAY 1883 d. 15 DEC 1974    
  Ovesen , Johan Arnt f. 01 OCT 1953        
      Pettersen , Johan    
    Pettersen , Helga f. 16 AUG 1928      
      , Aslaug    
       

Tilbake til hovedside


       
        Kristiansen , Ove Andreas f. 27 JUL 1846 d. 31 JAN 1934
        Løkken , Ole Ovesen f. 15 JAN 1881 d. 28 JAN 1958    
          Olsdatter , Lavina f. 1852 Strand, Hitra d. 04 JAN 1892  
    Ovesen , Ove f. 01 JUN 1914        
        Skaret , Anders Reiersen  
      Andersdatter , Ragna Oline f. 19 MAY 1883 d. 15 DEC 1974    
  Ovesen , Ragnar Arnfinn f. 22 FEB 1955        
      Pettersen , Johan    
    Pettersen , Helga f. 16 AUG 1928      
      , Aslaug    
       

Tilbake til hovedside


       
        Kristiansen , Ove Andreas f. 27 JUL 1846 d. 31 JAN 1934
        Løkken , Ole Ovesen f. 15 JAN 1881 d. 28 JAN 1958    
          Olsdatter , Lavina f. 1852 Strand, Hitra d. 04 JAN 1892  
    Ovesen , Ove f. 01 JUN 1914        
        Skaret , Anders Reiersen  
      Andersdatter , Ragna Oline f. 19 MAY 1883 d. 15 DEC 1974    
  Ovesen , Bjørg f. 12 JAN 1959        
      Pettersen , Johan    
    Pettersen , Helga f. 16 AUG 1928      
      , Aslaug    
       

Tilbake til hovedside


       
        Arvesen , Kristian f. 16 JUN 1816 Kråkvåg d. 15 JAN 1870
        Kristiansen , Ove Andreas f. 27 JUL 1846 d. 31 JAN 1934    
          Løkken , Serianna Olsdatter d. 24 APR 1885  
    Ovesen , Sivert f. 14 JUL 1885 d. 12 JAN 1940        
      Olsdatter , Lavina f. 1852 Strand, Hitra d. 04 JAN 1892    
  Ovesen , Iver f. 13 AUG 1921 d. 16 SEP 1991        
      Ellefsen , Elias    
    Eliasdatter , Ingeborg f. 17 APR 1892 d. 24 DEC 1972      
       

Tilbake til hovedside


       
    Sørgård , Erling        
  Sørgård , Knut        
        Kristiansen , Ove Andreas f. 27 JUL 1846 d. 31 JAN 1934
      Ovesen , Sivert f. 14 JUL 1885 d. 12 JAN 1940    
        Olsdatter , Lavina f. 1852 Strand, Hitra d. 04 JAN 1892  
    Ovesen , Olga Lavine f. 20 MAR 1926      
        Ellefsen , Elias  
      Eliasdatter , Ingeborg f. 17 APR 1892 d. 24 DEC 1972    
       

Tilbake til hovedside


       
    Sørgård , Erling        
  Sørgård , Evelyn        
        Kristiansen , Ove Andreas f. 27 JUL 1846 d. 31 JAN 1934
      Ovesen , Sivert f. 14 JUL 1885 d. 12 JAN 1940    
        Olsdatter , Lavina f. 1852 Strand, Hitra d. 04 JAN 1892  
    Ovesen , Olga Lavine f. 20 MAR 1926      
        Ellefsen , Elias  
      Eliasdatter , Ingeborg f. 17 APR 1892 d. 24 DEC 1972    
       

Tilbake til hovedside


       
        Sørgård , Erling    
    Sørgård , Svein Erik f. 28 JAN 1951        
        Ovesen , Sivert f. 14 JUL 1885 d. 12 JAN 1940
      Ovesen , Olga Lavine f. 20 MAR 1926    
        Eliasdatter , Ingeborg f. 17 APR 1892 d. 24 DEC 1972
  Sørgård , Maureen f. 04 JUL 1989        
    Mercedita , f. 27 JUN 1965 Phillipinene      
       

Tilbake til hovedsideHTML-databasen ble laget med en registrert versjon av GED4WEB ikon (lenke til webside)GED4WEB versjon 4.41

Back to Top Of Page

Tilbake til hovedside

Copyright 2021 Paul Sverre Fredriksen