Indeks over etternavn som begynner med L (Etterkommere)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (INGEN/ANDRE)

Larsdatter Berg, Maren , (Basberg) , (Tallaksen)
Larsdatter Eskebæk, Olea , (Hanssøn Eik-Larsdatter Eskebæk)
Larsdatter Gipø, Maria (f. 1825) , (Haavaldsdatter-Mattissøn Roa) , (Pedersen) , (Ølrich-Mortensdatter) , (Hansen Movik) , ()
Larsdatter Helgerød, Kari (f. ABT 1730 - d. 1821) , (Hansen Helgerød-Anundsdatter)
Larsdatter Helgerød, Mari (f. BEF 1729 - d. BEF 1749) , (Hansen Helgerød-Hansdatter Helgerød) , (Gudmundsen-Rasmusdatter)
Larsdatter Rød Budal, Maren , (Treidene) , (Olssøn-Tolvsdatter Steinsholt) , () , (Hanssøn Vestre Movik) , (Larssøn Nedre Haug-Hansdatter Sundene Nordre)
Larsdatter Rønningen, Gjøren (f. ABT 1700) , (Fredriksen Prestrønningen-Eriksdatter Ødund)
Larsdatter Rønningen, Marit (f. 11 MAY 1760) , (Fredriksen Prestrønningen-Eriksdatter Ødund)
Larsdatter Svelvik, Barbra ( d. 1838) , (Hansen Helgerød-Anundsdatter) , (Gudmundsen-Rasmusdatter) , (Larsen Roppestad-Eriksdatter) , (Villasøn-)
Larsdatter Svelvik, Elen Maria , (Hansen Rubberød) , (Hansen Rubberød) , (Hansen Rubberød) , (Hansen Rubberød) , (Endressøn-Amundsdatter) , (Olssøn Mellem-Smidsrød-) , (Olssøn Mellem-Smidsrød-) , (Glad-Torsdatter Engø) , (Olssøn-Tolvsdatter Steinsholt) , () , (Hanssøn Vestre Movik) , (Larsen-Andersdatter) , (Larsen-Andersdatter) , (Hansen Helgerød-Anundsdatter) , (Gudmundsen-Rasmusdatter) , (Larsen Roppestad-Eriksdatter) , (Villasøn-)
Larsdatter Svelvik, Elen Maria , (Torgersen-Jensdatter Bjørnebu) , (Treidene) , (Kristensen Helgerød)
Larsdatter Svelvik, Karen (f. 1797) , (Olssøn-Larsdatter)
Larsdatter Svelvik, Mari (f. 1750) , (Gudmundsen-Rasmusdatter)
Larsdatter Søndre Årø, Barbra , (Hanssøn Vestre Movik)
Larsdatter Sør-Husby, Marit (f. 1795) , (Anundsson-) , (Ellevson)
Larsdatter, Barbra (f. 1761 - d. 20 JAN 1838) , (Kristenssøn-Larsdatter)
Larsdatter, Maren , (Olssøn-Torstensdatter Pjonkerød)
Larsdatter, Maren (f. 1763 - d. 1834) , (Treidene)
Larsdatter, Maren (f. 1769 - d. 20 APR 1821) , (Larssøn Rød-Larsdatter)
Larsdatter, Maria (f. 1762 - d. 1822) , (Ølrich-Mortensdatter)
Larsdatter, Marte (f. ABT 1692) , (Olssøn-Larsdatter)
Larsen Brun, Jan ( d. 1744) , (Nes) , (Kjøle)
Larsen Engø, Lars (f. 20 OCT 1835 - d. 07 MAY 1901) , (Jakobssøn-Andresdatter) , (Haavaldsdatter-Mattissøn Roa) , (Haraldsen) , (Pedersen) , (Hanssøn-Anunsdatter) , (Ivarssøn Torød-Kristoffersdatter) , (Haraldsen Burø) , (Hanssøn Vestre Movik) , (Hanssøn Sundene Nordre-Villumsdatter Tinvik) , () , (Guttormssøn-Jørgensdatter Skaugen) , (Torgerssøn Engø-Olsdatter Sundene Nordre) , ()
Larsen Engø, Thorbjørn (f. 28 FEB 1883) , (Jakobssøn-Andresdatter) , (Haavaldsdatter-Mattissøn Roa) , (Haraldsen) , (Pedersen) , (Hanssøn-Anunsdatter) , (Ivarssøn Torød-Kristoffersdatter) , (Haraldsen Burø) , (Hanssøn Vestre Movik) , (Hanssøn Sundene Nordre-Villumsdatter Tinvik) , () , (Guttormssøn-Jørgensdatter Skaugen) , (Torgerssøn Engø-Olsdatter Sundene Nordre) , ()
Larsen Gipø, Anniken Maria (f. 1830) , (Pedersen) , (Hanssøn-Evensdatter) , (Ølrich-Mortensdatter) , (Hansen Movik) , ()
Larsen Gipø, Lars Hartvig (f. 1833 - d. 1868) , (Ølrich-Mortensdatter) , (Hansen Movik)
Larsen Kraakere, Jens Kristian (f. 1830) , (Haavaldsdatter-Mattissøn Roa) , (Andresdatter-Paalssøn) , (Pedersen) , (Paalssøn Gjervaag-Andersdatter Hønsø) , ()
Larsen Roppestad, Erik (f. ABT 1655 - d. 1737) , (Larsen Roppestad-Eriksdatter)
Larsen Rønningen, Fredrik (f. ABT 1695) , (Fredriksen Prestrønningen-Eriksdatter Ødund)
Larsen Rønningen, Halvard (f. ABT 1697) , (Fredriksen Prestrønningen-Eriksdatter Ødund)
Larsen Rønningen, Lars (f. ABT 1697) , (Fredriksen Prestrønningen-Eriksdatter Ødund)
Larsen Sundene, Anders Rikart (f. 1821) , (Hansen-Rasmussen) , (Pedersen) , (Hanssøn-Evensdatter) , (Ølrich-Mortensdatter) , (Hansen Movik) , ()
Larsen Svelvik, Hans (f. 1748 - d. 1776) , (Hansen Helgerød-Hansdatter Helgerød) , (Gudmundsen-Rasmusdatter)
Larsen Svelvik, Kristian , (Larsen Svelvik-Rød)
Larsen, Agnes Thorborg (f. 10 AUG 1887 - d. 04 NOV 1948) , (Hansen Rubberød) , (Hansen Rubberød) , (Olssøn Mellem-Smidsrød-) , (Glad-Torsdatter Engø) , (Olssøn-Tolvsdatter Steinsholt) , () , (Hanssøn Vestre Movik) , (Hanssøn Sundene Nordre-Villumsdatter Tinvik) , (Hanssøn Sundene Nordre-Villumsdatter Tinvik) , (Guttormssøn-Jørgensdatter Skaugen) , (Torgerssøn Engø-Olsdatter Sundene Nordre) , (Larsen-Andersdatter)
Larsen, Alfhild (f. 04 MAR 1891) , (Hansen-Rasmussen) , (Jakobssøn-Andresdatter) , (Haavaldsdatter-Mattissøn Roa) , (Larssøn) , (Torgersen-Jensdatter Bjørnebu) , (Pedersen) , (Pedersen) , (Hanssøn-Evensdatter) , (Hanssøn-Anunsdatter) , (Ivarssøn Torød-Kristoffersdatter) , (Ølrich-Mortensdatter) , (Treidene) , (Hanssøn Vestre Movik) , () , (Hansen Movik) , () , ()
Larsen, Anna (f. 06 AUG 1876 - d. 28 FEB 1937) , (Hansen Rubberød) , (Hansen Rubberød) , (Olssøn Mellem-Smidsrød-) , (Glad-Torsdatter Engø) , (Olssøn-Tolvsdatter Steinsholt) , () , (Hanssøn Vestre Movik) , (Hanssøn Sundene Nordre-Villumsdatter Tinvik) , (Hanssøn Sundene Nordre-Villumsdatter Tinvik) , (Guttormssøn-Jørgensdatter Skaugen) , (Torgerssøn Engø-Olsdatter Sundene Nordre) , (Larsen-Andersdatter)
Larsen, Anne Hedvig (f. 19 JUN 1865 - d. 17 JUN 1943) , (Hansen-Rasmussen) , (Pedersen) , (Hanssøn-Evensdatter) , (Ølrich-Mortensdatter) , (Hansen Movik) , ()
Larsen, Astri (f. 13 NOV 1907 - d. 01 FEB 1908) , (Jonassen) , (Torgersen-Jensdatter Bjørnebu) , (Pedersen) , (Hanssøn-Evensdatter) , (Treidene) , ()
Larsen, August (f. 17 APR 1857 - d. 1885) , (Hansen-Rasmussen) , (Pedersen) , (Hanssøn-Evensdatter) , (Ølrich-Mortensdatter) , (Hansen Movik) , ()
Larsen, August (f. ABT 1885 - d. 05 AUG 1899) , (Hansen-Rasmussen) , (Pedersen) , (Hanssøn-Evensdatter) , (Ølrich-Mortensdatter) , (Hansen Movik) , ()
Larsen, Bertran (f. 10 JUN 1872) , (Hansen-Rasmussen) , (Pedersen) , (Hanssøn-Evensdatter) , (Ølrich-Mortensdatter) , (Hansen Movik) , ()
Larsen, Bjarne (f. 14 JUN 1898 - d. 1933) , (Hansen-Rasmussen) , (Jakobssøn-Andresdatter) , (Haavaldsdatter-Mattissøn Roa) , (Larssøn) , (Torgersen-Jensdatter Bjørnebu) , (Pedersen) , (Pedersen) , (Hanssøn-Evensdatter) , (Hanssøn-Anunsdatter) , (Ivarssøn Torød-Kristoffersdatter) , (Ølrich-Mortensdatter) , (Treidene) , (Hanssøn Vestre Movik) , () , (Hansen Movik) , () , ()
Larsen, Hans , (Haavaldsdatter-Mattissøn Roa) , (Haraldsen) , (Pedersen) , (Haraldsen Burø) , ()
Larsen, Helene (f. 11 JUN 1860 - d. 1944) , (Hansen-Rasmussen) , (Haugen) , (Pedersen) , (Hanssøn-Evensdatter) , (Ølrich-Mortensdatter) , (Hansen Movik) , ()
Larsen, Inger Johanne (f. 1955) , (Haavaldsdatter-Mattissøn Roa) , (Christiansen-Torbjørnsen) , (Larsen-) , (Torgersen-Jensdatter Bjørnebu) , (Pedersen) , (Treidene) , (Larssøn Rød-Larsdatter) , (Kristenssøn-Larsdatter) , (Larsen Svelvik-Rød) , ()
Larsen, Jens Kristian , (Paulsen)
Larsen, Johanne Bolette (f. 1891) , (Haavaldsdatter-Mattissøn Roa) , (Christiansen-Torbjørnsen) , (Larsen-) , (Torgersen-Jensdatter Bjørnebu) , (Pedersen) , (Treidene) , (Larssøn Rød-Larsdatter) , (Kristenssøn-Larsdatter) , (Larsen Svelvik-Rød) , ()
Larsen, Julius , (Larsen-)
Larsen, Karen Lovise (f. 04 OCT 1863 - d. 24 DEC 1938) , (Hanssøn-Anunsdatter) , (Ivarssøn Torød-Kristoffersdatter) , (Hanssøn Vestre Movik) , (Hanssøn Eik-Larsdatter Eskebæk)
Larsen, Knut , (Larsen)
Larsen, Kristian (f. 1791 - d. 07 MAY 1869) , (Larssøn Rød-Larsdatter) , (Kristenssøn-Larsdatter)
Larsen, Lars (f. 01 AUG 1877 - d. 04 DEC 1936) , (Jakobssøn-Andresdatter) , (Haavaldsdatter-Mattissøn Roa) , (Haavaldsdatter-Mattissøn Roa) , (Haraldsen) , (Torgersen-Jensdatter Bjørnebu) , (Pedersen) , (Pedersen) , (Hanssøn-Anunsdatter) , (Ivarssøn Torød-Kristoffersdatter) , (Haraldsen Burø) , (Treidene) , (Hanssøn Vestre Movik) , () , () , ()
Larsen, Lars (f. 1824) , (Larsen-Marie)
Larsen, Lars (f. 29 JUL 1891) , (Hansen-Rasmussen) , (Jakobssøn-Andresdatter) , (Haavaldsdatter-Mattissøn Roa) , (Larssøn) , (Torgersen-Jensdatter Bjørnebu) , (Pedersen) , (Pedersen) , (Hanssøn-Evensdatter) , (Hanssøn-Anunsdatter) , (Ivarssøn Torød-Kristoffersdatter) , (Ølrich-Mortensdatter) , (Treidene) , (Hanssøn Vestre Movik) , () , (Hansen Movik) , () , ()
Larsen, Lars (f. 29 JUL 1893) , (Hansen-Rasmussen) , (Jakobssøn-Andresdatter) , (Haavaldsdatter-Mattissøn Roa) , (Larssøn) , (Torgersen-Jensdatter Bjørnebu) , (Pedersen) , (Pedersen) , (Hanssøn-Evensdatter) , (Hanssøn-Anunsdatter) , (Ivarssøn Torød-Kristoffersdatter) , (Ølrich-Mortensdatter) , (Treidene) , (Hanssøn Vestre Movik) , () , (Hansen Movik) , () , ()
Larsen, Lars Andersen (f. 10 AUG 1855 - d. 02 MAY 1930) , (Hansen-Rasmussen) , (Jakobssøn-Andresdatter) , (Haavaldsdatter-Mattissøn Roa) , (Larssøn) , (Torgersen-Jensdatter Bjørnebu) , (Pedersen) , (Pedersen) , (Hanssøn-Evensdatter) , (Hanssøn-Anunsdatter) , (Ivarssøn Torød-Kristoffersdatter) , (Ølrich-Mortensdatter) , (Treidene) , (Hanssøn Vestre Movik) , () , (Hansen Movik) , () , ()
Larsen, Laura Amalie (f. 19 OCT 1839 - d. 06 JUN 1925) , (Haavaldsdatter-Mattissøn Roa) , (Haraldsen) , (Pedersen) , (Haraldsen Burø) , (Hanssøn Sundene Nordre-Villumsdatter Tinvik) , (Guttormssøn-Jørgensdatter Skaugen) , (Torgerssøn Engø-Olsdatter Sundene Nordre) , ()
Larsen, Laura Rød (f. 1841 - d. 1909) , (Haavaldsdatter-Mattissøn Roa) , (Torgersen-Jensdatter Bjørnebu) , (Pedersen) , (Treidene) , (Larssøn Rød-Larsdatter) , (Kristenssøn-Larsdatter) , (Larsen Svelvik-Rød) , ()
Larsen, Magnus (f. 10 NOV 1862 - d. 17 SEP 1942) , (Jonassen) , (Torgersen-Jensdatter Bjørnebu) , (Pedersen) , (Hanssøn-Evensdatter) , (Treidene) , ()
Larsen, Magnus (f. 1857 - d. 1947) , (Hansen-Rasmussen) , (Pedersen) , (Hanssøn-Evensdatter) , (Ølrich-Mortensdatter) , (Hansen Movik) , ()
Larsen, Magnus (f. 1953) , (Haavaldsdatter-Mattissøn Roa) , (Christiansen-Torbjørnsen) , (Larsen-) , (Torgersen-Jensdatter Bjørnebu) , (Pedersen) , (Treidene) , (Larssøn Rød-Larsdatter) , (Kristenssøn-Larsdatter) , (Larsen Svelvik-Rød) , ()
Larsen, Maren Kerstine (f. 1863 - d. JUL 1951) , (Haavaldsdatter-Mattissøn Roa) , (Nes) , (Hansen Rubberød) , (Hansen Rubberød) , (Hansen Rubberød) , (Hansen Rubberød) , (Kristensen Tolsrød) , (Clemmitz) , (Basberg) , (Kjøle) , (Tallaksen) , (Olssøn Mellem-Smidsrød-) , (Olssøn Mellem-Smidsrød-) , (Larsen-Marie) , (Pedersen) , (Glad-Torsdatter Engø) , (Hanssøn-Anunsdatter) , (Hanssøn-Anunsdatter) , (Ivarssøn Torød-Kristoffersdatter) , (Ivarssøn Torød-Kristoffersdatter) , (Olssøn-Tolvsdatter Steinsholt) , () , (Hanssøn Vestre Movik) , (Hanssøn Vestre Movik) , () , () , (Larsen-Andersdatter) , (Larsen-Andersdatter) , (Paulsen-Kristensdatter) , (Pedersen Tanstad-Anundsdatter) , (Andersen)
Larsen, Margot (f. 06 NOV 1885) , (Hansen-Rasmussen) , (Jakobssøn-Andresdatter) , (Jakobssøn-Andresdatter) , (Haavaldsdatter-Mattissøn Roa) , (Haavaldsdatter-Mattissøn Roa) , (Larssøn) , (Torgersen-Jensdatter Bjørnebu) , (Torgersen-Jensdatter Bjørnebu) , (Pedersen) , (Pedersen) , (Pedersen) , (Paalssøn Gjervaag-Andersdatter Hønsø) , (Hanssøn-Evensdatter) , (Hanssøn-Anunsdatter) , (Hanssøn-Anunsdatter) , (Ivarssøn Torød-Kristoffersdatter) , (Ivarssøn Torød-Kristoffersdatter) , (Ølrich-Mortensdatter) , (Treidene) , (Treidene) , (Treidene) , (Hanssøn Vestre Movik) , (Hanssøn Vestre Movik) , (Hanssøn Sundene Nordre-Villumsdatter Tinvik) , () , () , (Hansen Movik) , () , () , ()
Larsen, Marie (f. 09 JAN 1885 - d. 28 JUN 1937) , (Hansen Rubberød) , (Hansen Rubberød) , (Olssøn Mellem-Smidsrød-) , (Glad-Torsdatter Engø) , (Olssøn-Tolvsdatter Steinsholt) , () , (Hanssøn Vestre Movik) , (Hanssøn Sundene Nordre-Villumsdatter Tinvik) , (Hanssøn Sundene Nordre-Villumsdatter Tinvik) , (Guttormssøn-Jørgensdatter Skaugen) , (Torgerssøn Engø-Olsdatter Sundene Nordre) , (Larsen-Andersdatter)
Larsen, Marthine (f. 09 SEP 1887) , (Hansen-Rasmussen) , (Jakobssøn-Andresdatter) , (Haavaldsdatter-Mattissøn Roa) , (Larssøn) , (Torgersen-Jensdatter Bjørnebu) , (Pedersen) , (Pedersen) , (Hanssøn-Evensdatter) , (Hanssøn-Anunsdatter) , (Ivarssøn Torød-Kristoffersdatter) , (Ølrich-Mortensdatter) , (Treidene) , (Hanssøn Vestre Movik) , () , (Hansen Movik) , () , ()
Larsen, Nils ( d. 1697) , (Larsen-Andersdatter)
Larsen, Otto (f. 01 JUN 1880 - d. 04 JUL 1944) , (Hansen Rubberød) , (Hansen Rubberød) , (Olssøn Mellem-Smidsrød-) , (Glad-Torsdatter Engø) , (Olssøn-Tolvsdatter Steinsholt) , () , (Hanssøn Vestre Movik) , (Hanssøn Sundene Nordre-Villumsdatter Tinvik) , (Hanssøn Sundene Nordre-Villumsdatter Tinvik) , (Guttormssøn-Jørgensdatter Skaugen) , (Torgerssøn Engø-Olsdatter Sundene Nordre) , (Larsen-Andersdatter)
Larsen, Otto Andreas Mørch (f. 26 OCT 1837 - d. 26 OCT 1917) , (Hansen Rubberød) , (Hansen Rubberød) , (Olssøn Mellem-Smidsrød-) , (Glad-Torsdatter Engø) , (Olssøn-Tolvsdatter Steinsholt) , () , (Hanssøn Vestre Movik) , (Hanssøn Sundene Nordre-Villumsdatter Tinvik) , (Hanssøn Sundene Nordre-Villumsdatter Tinvik) , (Guttormssøn-Jørgensdatter Skaugen) , (Torgerssøn Engø-Olsdatter Sundene Nordre) , (Larsen-Andersdatter)
Larsen, Ragnvald (f. 1909) , (Haavaldsdatter-Mattissøn Roa) , (Christiansen-Torbjørnsen) , (Larsen-) , (Torgersen-Jensdatter Bjørnebu) , (Pedersen) , (Treidene) , (Larssøn Rød-Larsdatter) , (Kristenssøn-Larsdatter) , (Larsen Svelvik-Rød) , ()
Larsen, Reidar Thiis (f. 03 MAR 1894) , (Jonassen) , (Torgersen-Jensdatter Bjørnebu) , (Pedersen) , (Hanssøn-Evensdatter) , (Treidene) , ()
Larsen, Rethsjel (f. 28 JUN 1868 - d. 24 AUG 1953) , (Hansen-Rasmussen) , (Pedersen) , (Hanssøn-Evensdatter) , (Ølrich-Mortensdatter) , (Hansen Movik) , ()
Larsen, Rolf Aubert (f. 07 JAN 1884) , (Hansen-Rasmussen) , (Jakobssøn-Andresdatter) , (Haavaldsdatter-Mattissøn Roa) , (Larssøn) , (Torgersen-Jensdatter Bjørnebu) , (Pedersen) , (Pedersen) , (Hanssøn-Evensdatter) , (Hanssøn-Anunsdatter) , (Ivarssøn Torød-Kristoffersdatter) , (Ølrich-Mortensdatter) , (Treidene) , (Hanssøn Vestre Movik) , () , (Hansen Movik) , () , ()
Larsen, Torbjørn (f. 31 MAR 1878 - d. 27 APR 1917) , (Hansen Rubberød) , (Hansen Rubberød) , (Olssøn Mellem-Smidsrød-) , (Glad-Torsdatter Engø) , (Olssøn-Tolvsdatter Steinsholt) , () , (Hanssøn Vestre Movik) , (Hanssøn Sundene Nordre-Villumsdatter Tinvik) , (Hanssøn Sundene Nordre-Villumsdatter Tinvik) , (Guttormssøn-Jørgensdatter Skaugen) , (Torgerssøn Engø-Olsdatter Sundene Nordre) , (Larsen-Andersdatter)
Larsen, Torger Mørch (f. 24 DEC 1882 - d. 12 JAN 1944) , (Hansen Rubberød) , (Hansen Rubberød) , (Olssøn Mellem-Smidsrød-) , (Glad-Torsdatter Engø) , (Olssøn-Tolvsdatter Steinsholt) , () , (Hanssøn Vestre Movik) , (Hanssøn Sundene Nordre-Villumsdatter Tinvik) , (Hanssøn Sundene Nordre-Villumsdatter Tinvik) , (Guttormssøn-Jørgensdatter Skaugen) , (Torgerssøn Engø-Olsdatter Sundene Nordre) , (Larsen-Andersdatter)
Larsen, Vilborg (f. 02 FEB 1899) , (Jonassen) , (Torgersen-Christensen) , (Torgersen-Jensdatter Bjørnebu) , (Pedersen) , (Hanssøn-Evensdatter) , (Treidene) , ()
Larssdatter, Live (f. 1782) , (Torgersen-Jensdatter Bjørnebu)
Larsson Øver-Rian, Rasmus (f. 1752 - d. 1813) , (Hensson-Haftorsdatter Melan) , (Bjørnsson)
Larssøn Bache, Hans (f. 1784 - d. 1851) , (Hanssøn-Anunsdatter) , (Ivarssøn Torød-Kristoffersdatter) , (Hanssøn Vestre Movik) , (Hanssøn Eik-Larsdatter Eskebæk)
Larssøn Engø, Torbjørn (f. 27 NOV 1808 - d. 1891) , (Hanssøn Sundene Nordre-Villumsdatter Tinvik) , (Guttormssøn-Jørgensdatter Skaugen) , (Torgerssøn Engø-Olsdatter Sundene Nordre)
Larssøn Gipø, Kristen (f. 1708 - d. 1776) , (Ølrich-Mortensdatter)
Larssøn Kraakere, Anders (f. 1788 - d. 1865) , (Torgersen-Jensdatter Bjørnebu) , (Treidene)
Larssøn Nedre Haug, Hans , (Larssøn Nedre Haug-Hansdatter Sundene Nordre)
Larssøn Nedre Holtan, Sven (f. 1740 - d. 1802) , (Guttormssøn-Jørgensdatter Skaugen)
Larssøn Rød, Ola , (Olssøn-Torstensdatter Pjonkerød)
Larssøn Rød, Ola (f. 1770 - d. 1843) , (Larssøn Rød-Larsdatter)
Larssøn Røed, Ola (f. 1823) , (Hanssøn-Anunsdatter) , (Ivarssøn Torød-Kristoffersdatter) , (Hanssøn Vestre Movik) , () , (Rød) , (Torbjørnssøn Vestgården)
Larssøn Sundene, Ludvig (f. 1830) , (Treidene) , (Hanssøn Sundene Nordre-Villumsdatter Tinvik)
Larssøn, Anders , (Larssøn)
Larssøn, Andres Kristian , (Hansdatter-Olssøn) , (Haavaldsdatter-Mattissøn Roa) , (Pedersen) , (Olssøn Eidane-Nes) , ()
Larssøn, Ivar (f. 1753) , (Endressøn-Amundsdatter)
Larssøn, Jens (f. 1785) , (Torgersen-Jensdatter Bjørnebu)
Larssøn, Kristen (f. 1770 - d. 1832) , (Hanssøn-Evensdatter)
Larssøn, Mathilde , (Larssøn)
Larssøn, Ola , (Hansdatter-Olssøn) , (Haavaldsdatter-Mattissøn Roa) , (Pedersen) , (Olssøn Eidane-Nes) , ()
Larssøn, Ola (f. 1767 - d. 1825) , (Olssøn-Larsdatter)
Larssøn, Sven (f. 1806 - d. 1881) , (Guttormssøn-Jørgensdatter Skaugen) , (Torgerssøn Engø-Olsdatter Sundene Nordre)
Larssøn, Torger (f. 1770) , (Torgersen-Jensdatter Bjørnebu)
Laugsleth, Arne (f. 28 FEB 1916) , (Hansen-Rasmussen) , (Jakobssøn-Andresdatter) , (Haavaldsdatter-Mattissøn Roa) , (Larssøn) , (Torgersen-Jensdatter Bjørnebu) , (Pedersen) , (Pedersen) , (Hanssøn-Evensdatter) , (Hanssøn-Anunsdatter) , (Ivarssøn Torød-Kristoffersdatter) , (Ølrich-Mortensdatter) , (Treidene) , (Hanssøn Vestre Movik) , () , (Hansen Movik) , () , ()
LauraineSunderland, Verna (f. 06 NOV 1940 - d. 20 JAN 2019) , (Anundsson-) , (Andfinsen-Engelsdatter Brøskift) , (Ellevson) , (-Ry) , (Hensson-Haftorsdatter Melan) , (Bjørnsson) , (Fredriksen Prestrønningen-Eriksdatter Ødund) , (Svenson Rogogjerd) , (Arvesen)
Leftakes, Sandra (f. 22 DEC 1948) , (Haavaldsdatter-Mattissøn Roa) , (Haavaldsdatter-Mattissøn Roa) , (Nes) , (Nes) , (Hansen Rubberød) , (Hansen Rubberød) , (Hansen Rubberød) , (Hansen Rubberød) , (Hansen Rubberød) , (Hansen Rubberød) , (Hansen Rubberød) , (Hansen Rubberød) , (Kristensen Tolsrød) , (Kristensen Tolsrød) , (Clemmitz) , (Clemmitz) , (Basberg) , (Basberg) , (Kjøle) , (Kjøle) , (Tallaksen) , (Tallaksen) , (Olssøn Mellem-Smidsrød-) , (Olssøn Mellem-Smidsrød-) , (Olssøn Mellem-Smidsrød-) , (Olssøn Mellem-Smidsrød-) , (Pedersen) , (Pedersen) , (Glad-Torsdatter Engø) , (Glad-Torsdatter Engø) , (Hanssøn-Anunsdatter) , (Hanssøn-Anunsdatter) , (Hanssøn-Anunsdatter) , (Ivarssøn Torød-Kristoffersdatter) , (Ivarssøn Torød-Kristoffersdatter) , (Ivarssøn Torød-Kristoffersdatter) , (Olssøn-Tolvsdatter Steinsholt) , (Olssøn-Tolvsdatter Steinsholt) , () , () , (Hanssøn Vestre Movik) , (Hanssøn Vestre Movik) , (Hanssøn Vestre Movik) , () , () , () , (Larsen-Andersdatter) , (Larsen-Andersdatter) , (Larsen-Andersdatter) , (Larsen-Andersdatter) , (Paulsen-Kristensdatter) , (Paulsen-Kristensdatter) , (Pedersen Tanstad-Anundsdatter) , (Pedersen Tanstad-Anundsdatter) , (Andersen) , (Andersen)
Liewehr, Rita (f. 30 JUN 1958) , (Haavaldsdatter-Mattissøn Roa) , (Haavaldsdatter-Mattissøn Roa) , (Nes) , (Nes) , (Hansen Rubberød) , (Hansen Rubberød) , (Hansen Rubberød) , (Hansen Rubberød) , (Hansen Rubberød) , (Hansen Rubberød) , (Hansen Rubberød) , (Hansen Rubberød) , (Kristensen Tolsrød) , (Kristensen Tolsrød) , (Clemmitz) , (Clemmitz) , (Basberg) , (Basberg) , (Kjøle) , (Kjøle) , (Tallaksen) , (Tallaksen) , (Olssøn Mellem-Smidsrød-) , (Olssøn Mellem-Smidsrød-) , (Olssøn Mellem-Smidsrød-) , (Olssøn Mellem-Smidsrød-) , (Pedersen) , (Pedersen) , (Glad-Torsdatter Engø) , (Glad-Torsdatter Engø) , (Hanssøn-Anunsdatter) , (Hanssøn-Anunsdatter) , (Hanssøn-Anunsdatter) , (Ivarssøn Torød-Kristoffersdatter) , (Ivarssøn Torød-Kristoffersdatter) , (Ivarssøn Torød-Kristoffersdatter) , (Olssøn-Tolvsdatter Steinsholt) , (Olssøn-Tolvsdatter Steinsholt) , () , () , (Hanssøn Vestre Movik) , (Hanssøn Vestre Movik) , (Hanssøn Vestre Movik) , () , () , () , (Larsen-Andersdatter) , (Larsen-Andersdatter) , (Larsen-Andersdatter) , (Larsen-Andersdatter) , (Paulsen-Kristensdatter) , (Paulsen-Kristensdatter) , (Pedersen Tanstad-Anundsdatter) , (Pedersen Tanstad-Anundsdatter) , (Andersen) , (Andersen)
Lindahl, Nikoline (f. 06 SEP 1775 - d. 09 MAY 1802) , (Hansen Rubberød) , (Hansen Rubberød) , (Olssøn Mellem-Smidsrød-) , (Larsen-Andersdatter)
Lindal, Eva , (Hansen Rubberød) , (Hansen Rubberød) , (Olssøn Mellem-Smidsrød-) , (Glad-Torsdatter Engø) , (Olssøn-Tolvsdatter Steinsholt) , () , (Hanssøn Vestre Movik) , (Larsen-Andersdatter)
Ludvigsdatter Sundene, Adelus (f. ABT 1739) , (Treidene)
Ludvigsdatter Sundene, Ingeborg (f. 1788) , (Treidene)
Ludvigsdatter Sundene, Karen Maria (f. 1791 - d. 1871) , (Treidene) , (Olssøn-Tolvsdatter Steinsholt) , () , (Hanssøn Vestre Movik) , (Larssøn Nedre Haug-Hansdatter Sundene Nordre)
Ludvigsdatter Sundene, Live (f. ABT 1735) , (Treidene)
Ludvigsdatter Sundene, Lovise (f. 1793 - d. 1865) , (Torgersen-Jensdatter Bjørnebu) , (Treidene)
Ludvigsdatter Sundene, Maren (f. 1798) , (Treidene)
Ludvigsdatter Sundene, Mari (f. ABT 1727) , (Treidene)
Ludvigsen Sundene, Anne Maria (f. 1828) , (Treidene) , (Treidene) , (Olssøn-Tolvsdatter Steinsholt) , () , (Hanssøn Vestre Movik) , (Larssøn Nedre Haug-Hansdatter Sundene Nordre) , (Hanssøn Sundene Nordre-Villumsdatter Tinvik)
Ludvigsen Sundene, Berte Sørine (f. 1830 - d. 1853) , (Paalssøn Gjervaag-Andersdatter Hønsø) , (Treidene)
Ludvigsen Sundene, Ingeborg (f. 26 MAR 1826 - d. 21 OCT 1913) , (Jakobssøn-Andresdatter) , (Haavaldsdatter-Mattissøn Roa) , (Pedersen) , (Paalssøn Gjervaag-Andersdatter Hønsø) , (Hanssøn-Anunsdatter) , (Ivarssøn Torød-Kristoffersdatter) , (Treidene) , (Hanssøn Vestre Movik) , () , ()
Ludvigsen Sundene, Kirsti (f. 20 SEP 1823 - d. 02 DEC 1916) , (Paalssøn Gjervaag-Andersdatter Hønsø) , (Hanssøn-Anunsdatter) , (Ivarssøn Torød-Kristoffersdatter) , (Treidene) , (Hanssøn Vestre Movik) , (Hanssøn Eik-Larsdatter Eskebæk)
Ludvigsen Sundene, Kristiane Bredine (f. 1833) , (Haavaldsdatter-Mattissøn Roa) , (Andresdatter-Paalssøn) , (Pedersen) , (Paalssøn Gjervaag-Andersdatter Hønsø) , (Paalssøn Gjervaag-Andersdatter Hønsø) , (Treidene) , ()
Ludvigsen Sundene, Maren (f. 1828 - d. 1892) , (Jakobssøn-Andresdatter) , (Haavaldsdatter-Mattissøn Roa) , (Pedersen) , (Paalssøn Gjervaag-Andersdatter Hønsø) , (Hanssøn-Anunsdatter) , (Ivarssøn Torød-Kristoffersdatter) , (Treidene) , (Hanssøn Vestre Movik) , () , ()
Ludvigsen, Kristen , (Ludvigsen)
Ludvigssøn Sundene Søndre, Kristen (f. 1725 - d. 1797) , (Treidene)
Ludvigssøn Sundene Søndre, Ola (f. 1719) , (Treidene)
Ludvigssøn Sundene, Kristen (f. 1796 - d. 1836) , (Paalssøn Gjervaag-Andersdatter Hønsø) , (Treidene)
Ludvigssøn Sundene, Lars (f. 1800 - d. 1864) , (Treidene) , (Hanssøn Sundene Nordre-Villumsdatter Tinvik)
Lødensdatter Mo, Anne (f. 1754 - d. 1834) , (Hensson-Haftorsdatter Melan) , (Bjørnsson)
Lødensson Mo, Anders (f. 1680 - d. 1749) , (Bjørnsson)
Løkke, Elin (f. 1952) , (Haavaldsdatter-Mattissøn Roa) , (Torgersen-Jensdatter Bjørnebu) , (Pedersen) , (Treidene) , (Larssøn Rød-Larsdatter) , (Kristenssøn-Larsdatter) , (Larsen Svelvik-Rød) , ()
Løkke, Jan (f. 06 SEP 1956) , (Haavaldsdatter-Mattissøn Roa) , (Torgersen-Jensdatter Bjørnebu) , (Pedersen) , (Treidene) , (Larssøn Rød-Larsdatter) , (Kristenssøn-Larsdatter) , (Larsen Svelvik-Rød) , ()
Løkke, Thormod (f. 1926) , (Haavaldsdatter-Mattissøn Roa) , (Torgersen-Jensdatter Bjørnebu) , (Pedersen) , (Treidene) , (Larssøn Rød-Larsdatter) , (Kristenssøn-Larsdatter) , (Larsen Svelvik-Rød) , ()
Løkken, Ole Ovesen (f. 15 JAN 1881 - d. 28 JAN 1958) , (Arvesen) , (Skaret)
Løkken, Serianna Olsdatter ( d. 24 APR 1885) , (Arvesen)
Løvland, Lill (f. 21 JAN 1952) , (Jonassen) , (Torgersen-Christensen) , (Falkenberg-Winsnes) , (Torgersen-Jensdatter Bjørnebu) , (Pedersen) , (Hanssøn-Evensdatter) , (Treidene) , ()

HTML-databasen ble laget med en registrert versjon av GED4WEB ikon (lenke til webside)GED4WEB versjon 4.41

Back to Top Of Page

Tilbake til hovedside

Copyright 2021 Paul Sverre Fredriksen