Mail me

Like

Copyright © 2014 Paul Sverre Fredriksen. Made using Serif WebPlusX8

Paul's web for genealogy, photo and other interests

I Ombalantu besøker vi "headman" Mokorro. En headman er en slags høvding som kan fungere som megler i noen typer konflikter, og som kan dømme folk til en form for erstatning, gjerne i form av betaling med kuer. Det føres forhandlinger og tas avgjørelser, som kan holde saken utenfor det mer formelle rettsapparatet. Sakene forhandles hver fredag, og vi fikk se ”rettsalen” med hovedsete for headman.

Vi ble også vist rundt i Headman's "hus", som er en homestead med mange "rom” i åpen form med gjerder og småhus. Headman sies å ha 76 barn og mange koner, mens området med hus og gjerder er mer utstilling enn bolig nå. Gjerdene ved inngangspartiet til Headman homestead er laget av stokker. Flere av stokkene var veldig slitt rett i bakkenivå, antakeligvis pga slitasje fra sand.  Høner med kyllinger gikk fritt inne på området. Headman sies å ha 76 barn og mange koner, mens området med hus og gjerder er mer utstilling enn bolig nå. Favorittkonen hadde eget "hus" på området.

Headman Court