GED4WEB

NB: Har du spørsmål om slektskapsinformasjon på websidene, vennligst ta kontakt med eier av webstedet.

Paul Fredriksen pasverre@online.no


HTML-databasen ble laget med en registrert versjon av GED4WEB versjon 4.37 Kompilert 05.11.2018 22.54.40.
GED4WEB Copyright 2018 Anthony Papineau Alle rettigheter ivaretatt.

Norsk oversettelse jesa.net sharon@jesa.net

For ytterligere informasjon om GED4WEB, kontakt Anthony Papineau på "supporthelp at ged4web.com"

eller besøk GED4WEB hjemmeside på GED4WEB webside på http://www.ged4web.com

Tilbake til hovedside