Indeks over etternavn som begynner med L (Etterkommere)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (INGEN/ANDRE)

L?densdatter Mo, Anne (f. 1754 - d. 1834) , (Hensson-Haftorsdatter Melan) , (Bj?rnsson)
L?densson Mo, Anders (f. 1680 - d. 1749) , (Bj?rnsson)
L?kke, Elin (f. 1952) , (Haavaldsdatter-Mattiss?n Roa) , (Torgersen-Jensdatter Bj?rnebu) , (Pedersen) , (Treidene) , (Larss?n R?d-Larsdatter) , (Kristenss?n-Larsdatter) , (Larsen Svelvik-R?d) , ()
L?kke, Jan (f. 06 SEP 1956) , (Haavaldsdatter-Mattiss?n Roa) , (Torgersen-Jensdatter Bj?rnebu) , (Pedersen) , (Treidene) , (Larss?n R?d-Larsdatter) , (Kristenss?n-Larsdatter) , (Larsen Svelvik-R?d) , ()
L?kke, Thormod (f. 1926) , (Haavaldsdatter-Mattiss?n Roa) , (Torgersen-Jensdatter Bj?rnebu) , (Pedersen) , (Treidene) , (Larss?n R?d-Larsdatter) , (Kristenss?n-Larsdatter) , (Larsen Svelvik-R?d) , ()
L?kken, Ole Ovesen (f. 15 JAN 1881 - d. 28 JAN 1958) , (Arvesen) , (Skaret)
L?kken, Serianna Olsdatter ( d. 24 APR 1885) , (Arvesen)
L?vland, Lill (f. 21 JAN 1952) , (Jonassen) , (Torgersen-Christensen) , (Falkenberg-Winsnes) , (Torgersen-Jensdatter Bj?rnebu) , (Pedersen) , (Hanss?n-Evensdatter) , (Treidene) , ()
Larsdatter Berg, Maren , (Basberg) , (Tallaksen)
Larsdatter Eskeb?k, Olea , (Hanss?n Eik-Larsdatter Eskeb?k)
Larsdatter Gip?, Maria (f. 1825) , (Haavaldsdatter-Mattiss?n Roa) , (Pedersen) , (?lrich-Mortensdatter) , (Hansen Movik) , ()
Larsdatter Helger?d, Kari (f. ABT 1730 - d. 1821) , (Hansen Helger?d-Anundsdatter)
Larsdatter Helger?d, Mari (f. BEF 1729 - d. BEF 1749) , (Hansen Helger?d-Hansdatter Helger?d) , (Gudmundsen-Rasmusdatter)
Larsdatter R?d Budal, Maren , (Treidene) , (Olss?n-Tolvsdatter Steinsholt) , () , (Hanss?n Vestre Movik) , (Larss?n Nedre Haug-Hansdatter Sundene Nordre)
Larsdatter R?nningen, Gj?ren (f. ABT 1700) , (Fredriksen Prestr?nningen-Eriksdatter ?dund)
Larsdatter R?nningen, Marit (f. 11 MAY 1760) , (Fredriksen Prestr?nningen-Eriksdatter ?dund)
Larsdatter S?ndre ?r?, Barbra , (Hanss?n Vestre Movik)
Larsdatter S?r-Husby, Marit (f. 1795) , (Anundsson-) , (Ellevson)
Larsdatter Svelvik, Barbra ( d. 1838) , (Hansen Helger?d-Anundsdatter) , (Gudmundsen-Rasmusdatter) , (Larsen Roppestad-Eriksdatter) , (Villas?n-)
Larsdatter Svelvik, Elen Maria , (Hansen Rubber?d) , (Hansen Rubber?d) , (Hansen Rubber?d) , (Hansen Rubber?d) , (Endress?n-Amundsdatter) , (Olss?n Mellem-Smidsr?d-) , (Olss?n Mellem-Smidsr?d-) , (Glad-Torsdatter Eng?) , (Olss?n-Tolvsdatter Steinsholt) , () , (Hanss?n Vestre Movik) , (Larsen-Andersdatter) , (Larsen-Andersdatter) , (Hansen Helger?d-Anundsdatter) , (Gudmundsen-Rasmusdatter) , (Larsen Roppestad-Eriksdatter) , (Villas?n-)
Larsdatter Svelvik, Elen Maria , (Torgersen-Jensdatter Bj?rnebu) , (Treidene) , (Kristensen Helger?d)
Larsdatter Svelvik, Karen (f. 1797) , (Olss?n-Larsdatter)
Larsdatter Svelvik, Mari (f. 1750) , (Gudmundsen-Rasmusdatter)
Larsdatter, Barbra (f. 1761 - d. 20 JAN 1838) , (Kristenss?n-Larsdatter)
Larsdatter, Maren , (Olss?n-Torstensdatter Pjonker?d)
Larsdatter, Maren (f. 1763 - d. 1834) , (Treidene)
Larsdatter, Maren (f. 1769 - d. 20 APR 1821) , (Larss?n R?d-Larsdatter)
Larsdatter, Maria (f. 1762 - d. 1822) , (?lrich-Mortensdatter)
Larsdatter, Marte (f. ABT 1692) , (Olss?n-Larsdatter)
Larsen Brun, Jan ( d. 1744) , (Nes) , (Kj?le)
Larsen Eng?, Lars (f. 20 OCT 1835 - d. 07 MAY 1901) , (Jakobss?n-Andresdatter) , (Haavaldsdatter-Mattiss?n Roa) , (Haraldsen) , (Pedersen) , (Hanss?n-Anunsdatter) , (Ivarss?n Tor?d-Kristoffersdatter) , (Haraldsen Bur?) , (Hanss?n Vestre Movik) , (Hanss?n Sundene Nordre-Villumsdatter Tinvik) , () , (Guttormss?n-J?rgensdatter Skaugen) , (Torgerss?n Eng?-Olsdatter Sundene Nordre) , ()
Larsen Eng?, Thorbj?rn (f. 28 FEB 1883) , (Jakobss?n-Andresdatter) , (Haavaldsdatter-Mattiss?n Roa) , (Haraldsen) , (Pedersen) , (Hanss?n-Anunsdatter) , (Ivarss?n Tor?d-Kristoffersdatter) , (Haraldsen Bur?) , (Hanss?n Vestre Movik) , (Hanss?n Sundene Nordre-Villumsdatter Tinvik) , () , (Guttormss?n-J?rgensdatter Skaugen) , (Torgerss?n Eng?-Olsdatter Sundene Nordre) , ()
Larsen Gip?, Anniken Maria (f. 1830) , (Pedersen) , (Hanss?n-Evensdatter) , (?lrich-Mortensdatter) , (Hansen Movik) , ()
Larsen Gip?, Lars Hartvig (f. 1833 - d. 1868) , (?lrich-Mortensdatter) , (Hansen Movik)
Larsen Kraakere, Jens Kristian (f. 1830) , (Haavaldsdatter-Mattiss?n Roa) , (Andresdatter-Paalss?n) , (Pedersen) , (Paalss?n Gjervaag-Andersdatter H?ns?) , ()
Larsen R?nningen, Fredrik (f. ABT 1695) , (Fredriksen Prestr?nningen-Eriksdatter ?dund)
Larsen R?nningen, Halvard (f. ABT 1697) , (Fredriksen Prestr?nningen-Eriksdatter ?dund)
Larsen R?nningen, Lars (f. ABT 1697) , (Fredriksen Prestr?nningen-Eriksdatter ?dund)
Larsen Roppestad, Erik (f. ABT 1655 - d. 1737) , (Larsen Roppestad-Eriksdatter)
Larsen Sundene, Anders Rikart (f. 1821) , (Hansen-Rasmussen) , (Pedersen) , (Hanss?n-Evensdatter) , (?lrich-Mortensdatter) , (Hansen Movik) , ()
Larsen Svelvik, Hans (f. 1748 - d. 1776) , (Hansen Helger?d-Hansdatter Helger?d) , (Gudmundsen-Rasmusdatter)
Larsen Svelvik, Kristian , (Larsen Svelvik-R?d)
Larsen, Agnes Thorborg (f. 10 AUG 1887 - d. 04 NOV 1948) , (Hansen Rubber?d) , (Hansen Rubber?d) , (Olss?n Mellem-Smidsr?d-) , (Glad-Torsdatter Eng?) , (Olss?n-Tolvsdatter Steinsholt) , () , (Hanss?n Vestre Movik) , (Hanss?n Sundene Nordre-Villumsdatter Tinvik) , (Hanss?n Sundene Nordre-Villumsdatter Tinvik) , (Guttormss?n-J?rgensdatter Skaugen) , (Torgerss?n Eng?-Olsdatter Sundene Nordre) , (Larsen-Andersdatter)
Larsen, Alfhild (f. 04 MAR 1891) , (Hansen-Rasmussen) , (Jakobss?n-Andresdatter) , (Haavaldsdatter-Mattiss?n Roa) , (Larss?n) , (Torgersen-Jensdatter Bj?rnebu) , (Pedersen) , (Pedersen) , (Hanss?n-Evensdatter) , (Hanss?n-Anunsdatter) , (Ivarss?n Tor?d-Kristoffersdatter) , (?lrich-Mortensdatter) , (Treidene) , (Hanss?n Vestre Movik) , () , (Hansen Movik) , () , ()
Larsen, Anna (f. 06 AUG 1876 - d. 28 FEB 1937) , (Hansen Rubber?d) , (Hansen Rubber?d) , (Olss?n Mellem-Smidsr?d-) , (Glad-Torsdatter Eng?) , (Olss?n-Tolvsdatter Steinsholt) , () , (Hanss?n Vestre Movik) , (Hanss?n Sundene Nordre-Villumsdatter Tinvik) , (Hanss?n Sundene Nordre-Villumsdatter Tinvik) , (Guttormss?n-J?rgensdatter Skaugen) , (Torgerss?n Eng?-Olsdatter Sundene Nordre) , (Larsen-Andersdatter)
Larsen, Anne Hedvig (f. 19 JUN 1865 - d. 17 JUN 1943) , (Hansen-Rasmussen) , (Pedersen) , (Hanss?n-Evensdatter) , (?lrich-Mortensdatter) , (Hansen Movik) , ()
Larsen, Astri (f. 13 NOV 1907 - d. 01 FEB 1908) , (Jonassen) , (Torgersen-Jensdatter Bj?rnebu) , (Pedersen) , (Hanss?n-Evensdatter) , (Treidene) , ()
Larsen, August (f. 17 APR 1857 - d. 1885) , (Hansen-Rasmussen) , (Pedersen) , (Hanss?n-Evensdatter) , (?lrich-Mortensdatter) , (Hansen Movik) , ()
Larsen, August (f. ABT 1885 - d. 05 AUG 1899) , (Hansen-Rasmussen) , (Pedersen) , (Hanss?n-Evensdatter) , (?lrich-Mortensdatter) , (Hansen Movik) , ()
Larsen, Bertran (f. 10 JUN 1872) , (Hansen-Rasmussen) , (Pedersen) , (Hanss?n-Evensdatter) , (?lrich-Mortensdatter) , (Hansen Movik) , ()
Larsen, Bjarne (f. 14 JUN 1898 - d. 1933) , (Hansen-Rasmussen) , (Jakobss?n-Andresdatter) , (Haavaldsdatter-Mattiss?n Roa) , (Larss?n) , (Torgersen-Jensdatter Bj?rnebu) , (Pedersen) , (Pedersen) , (Hanss?n-Evensdatter) , (Hanss?n-Anunsdatter) , (Ivarss?n Tor?d-Kristoffersdatter) , (?lrich-Mortensdatter) , (Treidene) , (Hanss?n Vestre Movik) , () , (Hansen Movik) , () , ()
Larsen, Hans , (Haavaldsdatter-Mattiss?n Roa) , (Haraldsen) , (Pedersen) , (Haraldsen Bur?) , ()
Larsen, Helene (f. 11 JUN 1860 - d. 1944) , (Hansen-Rasmussen) , (Haugen) , (Pedersen) , (Hanss?n-Evensdatter) , (?lrich-Mortensdatter) , (Hansen Movik) , ()
Larsen, Inger Johanne (f. 1955) , (Haavaldsdatter-Mattiss?n Roa) , (Christiansen-Torbj?rnsen) , (Larsen-) , (Torgersen-Jensdatter Bj?rnebu) , (Pedersen) , (Treidene) , (Larss?n R?d-Larsdatter) , (Kristenss?n-Larsdatter) , (Larsen Svelvik-R?d) , ()
Larsen, Jens Kristian , (Paulsen)
Larsen, Johanne Bolette (f. 1891) , (Haavaldsdatter-Mattiss?n Roa) , (Christiansen-Torbj?rnsen) , (Larsen-) , (Torgersen-Jensdatter Bj?rnebu) , (Pedersen) , (Treidene) , (Larss?n R?d-Larsdatter) , (Kristenss?n-Larsdatter) , (Larsen Svelvik-R?d) , ()
Larsen, Julius , (Larsen-)
Larsen, Karen Lovise (f. 04 OCT 1863 - d. 24 DEC 1938) , (Hanss?n-Anunsdatter) , (Ivarss?n Tor?d-Kristoffersdatter) , (Hanss?n Vestre Movik) , (Hanss?n Eik-Larsdatter Eskeb?k)
Larsen, Knut , (Larsen)
Larsen, Kristian (f. 1791 - d. 07 MAY 1869) , (Larss?n R?d-Larsdatter) , (Kristenss?n-Larsdatter)
Larsen, Lars (f. 01 AUG 1877 - d. 04 DEC 1936) , (Jakobss?n-Andresdatter) , (Haavaldsdatter-Mattiss?n Roa) , (Haavaldsdatter-Mattiss?n Roa) , (Haraldsen) , (Torgersen-Jensdatter Bj?rnebu) , (Pedersen) , (Pedersen) , (Hanss?n-Anunsdatter) , (Ivarss?n Tor?d-Kristoffersdatter) , (Haraldsen Bur?) , (Treidene) , (Hanss?n Vestre Movik) , () , () , ()
Larsen, Lars (f. 1824) , (Larsen-Marie)
Larsen, Lars (f. 29 JUL 1891) , (Hansen-Rasmussen) , (Jakobss?n-Andresdatter) , (Haavaldsdatter-Mattiss?n Roa) , (Larss?n) , (Torgersen-Jensdatter Bj?rnebu) , (Pedersen) , (Pedersen) , (Hanss?n-Evensdatter) , (Hanss?n-Anunsdatter) , (Ivarss?n Tor?d-Kristoffersdatter) , (?lrich-Mortensdatter) , (Treidene) , (Hanss?n Vestre Movik) , () , (Hansen Movik) , () , ()
Larsen, Lars (f. 29 JUL 1893) , (Hansen-Rasmussen) , (Jakobss?n-Andresdatter) , (Haavaldsdatter-Mattiss?n Roa) , (Larss?n) , (Torgersen-Jensdatter Bj?rnebu) , (Pedersen) , (Pedersen) , (Hanss?n-Evensdatter) , (Hanss?n-Anunsdatter) , (Ivarss?n Tor?d-Kristoffersdatter) , (?lrich-Mortensdatter) , (Treidene) , (Hanss?n Vestre Movik) , () , (Hansen Movik) , () , ()
Larsen, Lars Andersen (f. 10 AUG 1855 - d. 02 MAY 1930) , (Hansen-Rasmussen) , (Jakobss?n-Andresdatter) , (Haavaldsdatter-Mattiss?n Roa) , (Larss?n) , (Torgersen-Jensdatter Bj?rnebu) , (Pedersen) , (Pedersen) , (Hanss?n-Evensdatter) , (Hanss?n-Anunsdatter) , (Ivarss?n Tor?d-Kristoffersdatter) , (?lrich-Mortensdatter) , (Treidene) , (Hanss?n Vestre Movik) , () , (Hansen Movik) , () , ()
Larsen, Laura Amalie (f. 19 OCT 1839 - d. 06 JUN 1925) , (Haavaldsdatter-Mattiss?n Roa) , (Haraldsen) , (Pedersen) , (Haraldsen Bur?) , (Hanss?n Sundene Nordre-Villumsdatter Tinvik) , (Guttormss?n-J?rgensdatter Skaugen) , (Torgerss?n Eng?-Olsdatter Sundene Nordre) , ()
Larsen, Laura R?d (f. 1841 - d. 1909) , (Haavaldsdatter-Mattiss?n Roa) , (Torgersen-Jensdatter Bj?rnebu) , (Pedersen) , (Treidene) , (Larss?n R?d-Larsdatter) , (Kristenss?n-Larsdatter) , (Larsen Svelvik-R?d) , ()
Larsen, Magnus (f. 10 NOV 1862 - d. 17 SEP 1942) , (Jonassen) , (Torgersen-Jensdatter Bj?rnebu) , (Pedersen) , (Hanss?n-Evensdatter) , (Treidene) , ()
Larsen, Magnus (f. 1857 - d. 1947) , (Hansen-Rasmussen) , (Pedersen) , (Hanss?n-Evensdatter) , (?lrich-Mortensdatter) , (Hansen Movik) , ()
Larsen, Magnus (f. 1953) , (Haavaldsdatter-Mattiss?n Roa) , (Christiansen-Torbj?rnsen) , (Larsen-) , (Torgersen-Jensdatter Bj?rnebu) , (Pedersen) , (Treidene) , (Larss?n R?d-Larsdatter) , (Kristenss?n-Larsdatter) , (Larsen Svelvik-R?d) , ()
Larsen, Maren Kerstine (f. 1863 - d. JUL 1951) , (Haavaldsdatter-Mattiss?n Roa) , (Nes) , (Hansen Rubber?d) , (Hansen Rubber?d) , (Hansen Rubber?d) , (Hansen Rubber?d) , (Kristensen Tolsr?d) , (Clemmitz) , (Basberg) , (Kj?le) , (Tallaksen) , (Olss?n Mellem-Smidsr?d-) , (Olss?n Mellem-Smidsr?d-) , (Larsen-Marie) , (Pedersen) , (Glad-Torsdatter Eng?) , (Hanss?n-Anunsdatter) , (Hanss?n-Anunsdatter) , (Ivarss?n Tor?d-Kristoffersdatter) , (Ivarss?n Tor?d-Kristoffersdatter) , (Olss?n-Tolvsdatter Steinsholt) , () , (Hanss?n Vestre Movik) , (Hanss?n Vestre Movik) , () , () , (Larsen-Andersdatter) , (Larsen-Andersdatter) , (Paulsen-Kristensdatter) , (Pedersen Tanstad-Anundsdatter) , (Andersen)
Larsen, Margot (f. 06 NOV 1885) , (Hansen-Rasmussen) , (Jakobss?n-Andresdatter) , (Jakobss?n-Andresdatter) , (Haavaldsdatter-Mattiss?n Roa) , (Haavaldsdatter-Mattiss?n Roa) , (Larss?n) , (Torgersen-Jensdatter Bj?rnebu) , (Torgersen-Jensdatter Bj?rnebu) , (Pedersen) , (Pedersen) , (Pedersen) , (Paalss?n Gjervaag-Andersdatter H?ns?) , (Hanss?n-Evensdatter) , (Hanss?n-Anunsdatter) , (Hanss?n-Anunsdatter) , (Ivarss?n Tor?d-Kristoffersdatter) , (Ivarss?n Tor?d-Kristoffersdatter) , (?lrich-Mortensdatter) , (Treidene) , (Treidene) , (Treidene) , (Hanss?n Vestre Movik) , (Hanss?n Vestre Movik) , (Hanss?n Sundene Nordre-Villumsdatter Tinvik) , () , () , (Hansen Movik) , () , () , ()
Larsen, Marie (f. 09 JAN 1885 - d. 28 JUN 1937) , (Hansen Rubber?d) , (Hansen Rubber?d) , (Olss?n Mellem-Smidsr?d-) , (Glad-Torsdatter Eng?) , (Olss?n-Tolvsdatter Steinsholt) , () , (Hanss?n Vestre Movik) , (Hanss?n Sundene Nordre-Villumsdatter Tinvik) , (Hanss?n Sundene Nordre-Villumsdatter Tinvik) , (Guttormss?n-J?rgensdatter Skaugen) , (Torgerss?n Eng?-Olsdatter Sundene Nordre) , (Larsen-Andersdatter)
Larsen, Marthine (f. 09 SEP 1887) , (Hansen-Rasmussen) , (Jakobss?n-Andresdatter) , (Haavaldsdatter-Mattiss?n Roa) , (Larss?n) , (Torgersen-Jensdatter Bj?rnebu) , (Pedersen) , (Pedersen) , (Hanss?n-Evensdatter) , (Hanss?n-Anunsdatter) , (Ivarss?n Tor?d-Kristoffersdatter) , (?lrich-Mortensdatter) , (Treidene) , (Hanss?n Vestre Movik) , () , (Hansen Movik) , () , ()
Larsen, Nils ( d. 1697) , (Larsen-Andersdatter)
Larsen, Otto (f. 01 JUN 1880 - d. 04 JUL 1944) , (Hansen Rubber?d) , (Hansen Rubber?d) , (Olss?n Mellem-Smidsr?d-) , (Glad-Torsdatter Eng?) , (Olss?n-Tolvsdatter Steinsholt) , () , (Hanss?n Vestre Movik) , (Hanss?n Sundene Nordre-Villumsdatter Tinvik) , (Hanss?n Sundene Nordre-Villumsdatter Tinvik) , (Guttormss?n-J?rgensdatter Skaugen) , (Torgerss?n Eng?-Olsdatter Sundene Nordre) , (Larsen-Andersdatter)
Larsen, Otto Andreas M?rch (f. 26 OCT 1837 - d. 26 OCT 1917) , (Hansen Rubber?d) , (Hansen Rubber?d) , (Olss?n Mellem-Smidsr?d-) , (Glad-Torsdatter Eng?) , (Olss?n-Tolvsdatter Steinsholt) , () , (Hanss?n Vestre Movik) , (Hanss?n Sundene Nordre-Villumsdatter Tinvik) , (Hanss?n Sundene Nordre-Villumsdatter Tinvik) , (Guttormss?n-J?rgensdatter Skaugen) , (Torgerss?n Eng?-Olsdatter Sundene Nordre) , (Larsen-Andersdatter)
Larsen, Ragnvald (f. 1909) , (Haavaldsdatter-Mattiss?n Roa) , (Christiansen-Torbj?rnsen) , (Larsen-) , (Torgersen-Jensdatter Bj?rnebu) , (Pedersen) , (Treidene) , (Larss?n R?d-Larsdatter) , (Kristenss?n-Larsdatter) , (Larsen Svelvik-R?d) , ()
Larsen, Reidar Thiis (f. 03 MAR 1894) , (Jonassen) , (Torgersen-Jensdatter Bj?rnebu) , (Pedersen) , (Hanss?n-Evensdatter) , (Treidene) , ()
Larsen, Rethsjel (f. 28 JUN 1868 - d. 24 AUG 1953) , (Hansen-Rasmussen) , (Pedersen) , (Hanss?n-Evensdatter) , (?lrich-Mortensdatter) , (Hansen Movik) , ()
Larsen, Rolf Aubert (f. 07 JAN 1884) , (Hansen-Rasmussen) , (Jakobss?n-Andresdatter) , (Haavaldsdatter-Mattiss?n Roa) , (Larss?n) , (Torgersen-Jensdatter Bj?rnebu) , (Pedersen) , (Pedersen) , (Hanss?n-Evensdatter) , (Hanss?n-Anunsdatter) , (Ivarss?n Tor?d-Kristoffersdatter) , (?lrich-Mortensdatter) , (Treidene) , (Hanss?n Vestre Movik) , () , (Hansen Movik) , () , ()
Larsen, Torbj?rn (f. 31 MAR 1878 - d. 27 APR 1917) , (Hansen Rubber?d) , (Hansen Rubber?d) , (Olss?n Mellem-Smidsr?d-) , (Glad-Torsdatter Eng?) , (Olss?n-Tolvsdatter Steinsholt) , () , (Hanss?n Vestre Movik) , (Hanss?n Sundene Nordre-Villumsdatter Tinvik) , (Hanss?n Sundene Nordre-Villumsdatter Tinvik) , (Guttormss?n-J?rgensdatter Skaugen) , (Torgerss?n Eng?-Olsdatter Sundene Nordre) , (Larsen-Andersdatter)
Larsen, Torger M?rch (f. 24 DEC 1882 - d. 12 JAN 1944) , (Hansen Rubber?d) , (Hansen Rubber?d) , (Olss?n Mellem-Smidsr?d-) , (Glad-Torsdatter Eng?) , (Olss?n-Tolvsdatter Steinsholt) , () , (Hanss?n Vestre Movik) , (Hanss?n Sundene Nordre-Villumsdatter Tinvik) , (Hanss?n Sundene Nordre-Villumsdatter Tinvik) , (Guttormss?n-J?rgensdatter Skaugen) , (Torgerss?n Eng?-Olsdatter Sundene Nordre) , (Larsen-Andersdatter)
Larsen, Vilborg (f. 02 FEB 1899) , (Jonassen) , (Torgersen-Christensen) , (Torgersen-Jensdatter Bj?rnebu) , (Pedersen) , (Hanss?n-Evensdatter) , (Treidene) , ()
Larss?n Bache, Hans (f. 1784 - d. 1851) , (Hanss?n-Anunsdatter) , (Ivarss?n Tor?d-Kristoffersdatter) , (Hanss?n Vestre Movik) , (Hanss?n Eik-Larsdatter Eskeb?k)
Larss?n Eng?, Torbj?rn (f. 27 NOV 1808 - d. 1891) , (Hanss?n Sundene Nordre-Villumsdatter Tinvik) , (Guttormss?n-J?rgensdatter Skaugen) , (Torgerss?n Eng?-Olsdatter Sundene Nordre)
Larss?n Gip?, Kristen (f. 1708 - d. 1776) , (?lrich-Mortensdatter)
Larss?n Kraakere, Anders (f. 1788 - d. 1865) , (Torgersen-Jensdatter Bj?rnebu) , (Treidene)
Larss?n Nedre Haug, Hans , (Larss?n Nedre Haug-Hansdatter Sundene Nordre)
Larss?n Nedre Holtan, Sven (f. 1740 - d. 1802) , (Guttormss?n-J?rgensdatter Skaugen)
Larss?n R?d, Ola , (Olss?n-Torstensdatter Pjonker?d)
Larss?n R?d, Ola (f. 1770 - d. 1843) , (Larss?n R?d-Larsdatter)
Larss?n R?ed, Ola (f. 1823) , (Hanss?n-Anunsdatter) , (Ivarss?n Tor?d-Kristoffersdatter) , (Hanss?n Vestre Movik) , () , (R?d) , (Torbj?rnss?n Vestg?rden)
Larss?n Sundene, Ludvig (f. 1830) , (Treidene) , (Hanss?n Sundene Nordre-Villumsdatter Tinvik)
Larss?n, Anders , (Larss?n)
Larss?n, Andres Kristian , (Hansdatter-Olss?n) , (Haavaldsdatter-Mattiss?n Roa) , (Pedersen) , (Olss?n Eidane-Nes) , ()
Larss?n, Ivar (f. 1753) , (Endress?n-Amundsdatter)
Larss?n, Jens (f. 1785) , (Torgersen-Jensdatter Bj?rnebu)
Larss?n, Kristen (f. 1770 - d. 1832) , (Hanss?n-Evensdatter)
Larss?n, Mathilde , (Larss?n)
Larss?n, Ola , (Hansdatter-Olss?n) , (Haavaldsdatter-Mattiss?n Roa) , (Pedersen) , (Olss?n Eidane-Nes) , ()
Larss?n, Ola (f. 1767 - d. 1825) , (Olss?n-Larsdatter)
Larss?n, Sven (f. 1806 - d. 1881) , (Guttormss?n-J?rgensdatter Skaugen) , (Torgerss?n Eng?-Olsdatter Sundene Nordre)
Larss?n, Torger (f. 1770) , (Torgersen-Jensdatter Bj?rnebu)
Larssdatter, Live (f. 1782) , (Torgersen-Jensdatter Bj?rnebu)
Larsson ?ver-Rian, Rasmus (f. 1752 - d. 1813) , (Hensson-Haftorsdatter Melan) , (Bj?rnsson)
Laugsleth, Arne (f. 28 FEB 1916) , (Hansen-Rasmussen) , (Jakobss?n-Andresdatter) , (Haavaldsdatter-Mattiss?n Roa) , (Larss?n) , (Torgersen-Jensdatter Bj?rnebu) , (Pedersen) , (Pedersen) , (Hanss?n-Evensdatter) , (Hanss?n-Anunsdatter) , (Ivarss?n Tor?d-Kristoffersdatter) , (?lrich-Mortensdatter) , (Treidene) , (Hanss?n Vestre Movik) , () , (Hansen Movik) , () , ()
Leftakes, Sandra (f. 22 DEC 1948) , (Haavaldsdatter-Mattiss?n Roa) , (Haavaldsdatter-Mattiss?n Roa) , (Nes) , (Nes) , (Hansen Rubber?d) , (Hansen Rubber?d) , (Hansen Rubber?d) , (Hansen Rubber?d) , (Hansen Rubber?d) , (Hansen Rubber?d) , (Hansen Rubber?d) , (Hansen Rubber?d) , (Kristensen Tolsr?d) , (Kristensen Tolsr?d) , (Clemmitz) , (Clemmitz) , (Basberg) , (Basberg) , (Kj?le) , (Kj?le) , (Tallaksen) , (Tallaksen) , (Olss?n Mellem-Smidsr?d-) , (Olss?n Mellem-Smidsr?d-) , (Olss?n Mellem-Smidsr?d-) , (Olss?n Mellem-Smidsr?d-) , (Pedersen) , (Pedersen) , (Glad-Torsdatter Eng?) , (Glad-Torsdatter Eng?) , (Hanss?n-Anunsdatter) , (Hanss?n-Anunsdatter) , (Hanss?n-Anunsdatter) , (Ivarss?n Tor?d-Kristoffersdatter) , (Ivarss?n Tor?d-Kristoffersdatter) , (Ivarss?n Tor?d-Kristoffersdatter) , (Olss?n-Tolvsdatter Steinsholt) , (Olss?n-Tolvsdatter Steinsholt) , () , () , (Hanss?n Vestre Movik) , (Hanss?n Vestre Movik) , (Hanss?n Vestre Movik) , () , () , () , (Larsen-Andersdatter) , (Larsen-Andersdatter) , (Larsen-Andersdatter) , (Larsen-Andersdatter) , (Paulsen-Kristensdatter) , (Paulsen-Kristensdatter) , (Pedersen Tanstad-Anundsdatter) , (Pedersen Tanstad-Anundsdatter) , (Andersen) , (Andersen)
Liewehr, Rita (f. 30 JUN 1958) , (Haavaldsdatter-Mattiss?n Roa) , (Haavaldsdatter-Mattiss?n Roa) , (Nes) , (Nes) , (Hansen Rubber?d) , (Hansen Rubber?d) , (Hansen Rubber?d) , (Hansen Rubber?d) , (Hansen Rubber?d) , (Hansen Rubber?d) , (Hansen Rubber?d) , (Hansen Rubber?d) , (Kristensen Tolsr?d) , (Kristensen Tolsr?d) , (Clemmitz) , (Clemmitz) , (Basberg) , (Basberg) , (Kj?le) , (Kj?le) , (Tallaksen) , (Tallaksen) , (Olss?n Mellem-Smidsr?d-) , (Olss?n Mellem-Smidsr?d-) , (Olss?n Mellem-Smidsr?d-) , (Olss?n Mellem-Smidsr?d-) , (Pedersen) , (Pedersen) , (Glad-Torsdatter Eng?) , (Glad-Torsdatter Eng?) , (Hanss?n-Anunsdatter) , (Hanss?n-Anunsdatter) , (Hanss?n-Anunsdatter) , (Ivarss?n Tor?d-Kristoffersdatter) , (Ivarss?n Tor?d-Kristoffersdatter) , (Ivarss?n Tor?d-Kristoffersdatter) , (Olss?n-Tolvsdatter Steinsholt) , (Olss?n-Tolvsdatter Steinsholt) , () , () , (Hanss?n Vestre Movik) , (Hanss?n Vestre Movik) , (Hanss?n Vestre Movik) , () , () , () , (Larsen-Andersdatter) , (Larsen-Andersdatter) , (Larsen-Andersdatter) , (Larsen-Andersdatter) , (Paulsen-Kristensdatter) , (Paulsen-Kristensdatter) , (Pedersen Tanstad-Anundsdatter) , (Pedersen Tanstad-Anundsdatter) , (Andersen) , (Andersen)
Lindahl, Nikoline (f. 06 SEP 1775 - d. 09 MAY 1802) , (Hansen Rubber?d) , (Hansen Rubber?d) , (Olss?n Mellem-Smidsr?d-) , (Larsen-Andersdatter)
Lindal, Eva , (Hansen Rubber?d) , (Hansen Rubber?d) , (Olss?n Mellem-Smidsr?d-) , (Glad-Torsdatter Eng?) , (Olss?n-Tolvsdatter Steinsholt) , () , (Hanss?n Vestre Movik) , (Larsen-Andersdatter)
Ludvigsdatter Sundene, Adelus (f. ABT 1739) , (Treidene)
Ludvigsdatter Sundene, Ingeborg (f. 1788) , (Treidene)
Ludvigsdatter Sundene, Karen Maria (f. 1791 - d. 1871) , (Treidene) , (Olss?n-Tolvsdatter Steinsholt) , () , (Hanss?n Vestre Movik) , (Larss?n Nedre Haug-Hansdatter Sundene Nordre)
Ludvigsdatter Sundene, Live (f. ABT 1735) , (Treidene)
Ludvigsdatter Sundene, Lovise (f. 1793 - d. 1865) , (Torgersen-Jensdatter Bj?rnebu) , (Treidene)
Ludvigsdatter Sundene, Maren (f. 1798) , (Treidene)
Ludvigsdatter Sundene, Mari (f. ABT 1727) , (Treidene)
Ludvigsen Sundene, Anne Maria (f. 1828) , (Treidene) , (Treidene) , (Olss?n-Tolvsdatter Steinsholt) , () , (Hanss?n Vestre Movik) , (Larss?n Nedre Haug-Hansdatter Sundene Nordre) , (Hanss?n Sundene Nordre-Villumsdatter Tinvik)
Ludvigsen Sundene, Berte S?rine (f. 1830 - d. 1853) , (Paalss?n Gjervaag-Andersdatter H?ns?) , (Treidene)
Ludvigsen Sundene, Ingeborg (f. 26 MAR 1826 - d. 21 OCT 1913) , (Jakobss?n-Andresdatter) , (Haavaldsdatter-Mattiss?n Roa) , (Pedersen) , (Paalss?n Gjervaag-Andersdatter H?ns?) , (Hanss?n-Anunsdatter) , (Ivarss?n Tor?d-Kristoffersdatter) , (Treidene) , (Hanss?n Vestre Movik) , () , ()
Ludvigsen Sundene, Kirsti (f. 20 SEP 1823 - d. 02 DEC 1916) , (Paalss?n Gjervaag-Andersdatter H?ns?) , (Hanss?n-Anunsdatter) , (Ivarss?n Tor?d-Kristoffersdatter) , (Treidene) , (Hanss?n Vestre Movik) , (Hanss?n Eik-Larsdatter Eskeb?k)
Ludvigsen Sundene, Kristiane Bredine (f. 1833) , (Haavaldsdatter-Mattiss?n Roa) , (Andresdatter-Paalss?n) , (Pedersen) , (Paalss?n Gjervaag-Andersdatter H?ns?) , (Paalss?n Gjervaag-Andersdatter H?ns?) , (Treidene) , ()
Ludvigsen Sundene, Maren (f. 1828 - d. 1892) , (Jakobss?n-Andresdatter) , (Haavaldsdatter-Mattiss?n Roa) , (Pedersen) , (Paalss?n Gjervaag-Andersdatter H?ns?) , (Hanss?n-Anunsdatter) , (Ivarss?n Tor?d-Kristoffersdatter) , (Treidene) , (Hanss?n Vestre Movik) , () , ()
Ludvigsen, Kristen , (Ludvigsen)
Ludvigss?n Sundene S?ndre, Kristen (f. 1725 - d. 1797) , (Treidene)
Ludvigss?n Sundene S?ndre, Ola (f. 1719) , (Treidene)
Ludvigss?n Sundene, Kristen (f. 1796 - d. 1836) , (Paalss?n Gjervaag-Andersdatter H?ns?) , (Treidene)
Ludvigss?n Sundene, Lars (f. 1800 - d. 1864) , (Treidene) , (Hanss?n Sundene Nordre-Villumsdatter Tinvik)

HTML-databasen ble laget med en registrert versjon av GED4WEB ikon (lenke til webside)GED4WEB versjon 4.37

Back to Top Of Page

Tilbake til hovedside

Copyright 2018 Paul Fredriksen