Index for surnames beginning with L (Descendancy Pages)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (NONE/OTHER)

L?densdatter Mo, Anne (b. 1754 - d. 1834) , (Hensson-Haftorsdatter Melan) , (Bj?rnsson)
L?densson Mo, Anders (b. 1680 - d. 1749) , (Bj?rnsson)
L?kke, Elin (b. 1952) , (Haavaldsdatter-Mattiss?n Roa) , (Torgersen-Jensdatter Bj?rnebu) , (Pedersen) , (Treidene) , (Larss?n R?d-Larsdatter) , (Kristenss?n-Larsdatter) , (Larsen Svelvik-R?d) , ()
L?kke, Jan (b. 06 SEP 1956) , (Haavaldsdatter-Mattiss?n Roa) , (Torgersen-Jensdatter Bj?rnebu) , (Pedersen) , (Treidene) , (Larss?n R?d-Larsdatter) , (Kristenss?n-Larsdatter) , (Larsen Svelvik-R?d) , ()
L?kke, Thormod (b. 1926) , (Haavaldsdatter-Mattiss?n Roa) , (Torgersen-Jensdatter Bj?rnebu) , (Pedersen) , (Treidene) , (Larss?n R?d-Larsdatter) , (Kristenss?n-Larsdatter) , (Larsen Svelvik-R?d) , ()
L?kken, Ole Ovesen (b. 15 JAN 1881 - d. 28 JAN 1958) , (Arvesen) , (Skaret)
L?kken, Serianna Olsdatter ( d. 24 APR 1885) , (Arvesen)
L?vland, Lill (b. 21 JAN 1952) , (Jonassen) , (Torgersen-Christensen) , (Falkenberg-Winsnes) , (Torgersen-Jensdatter Bj?rnebu) , (Pedersen) , (Hanss?n-Evensdatter) , (Treidene) , ()
Larsdatter Berg, Maren , (Basberg) , (Tallaksen)
Larsdatter Eskeb?k, Olea , (Hanss?n Eik-Larsdatter Eskeb?k)
Larsdatter Gip?, Maria (b. 1825) , (Haavaldsdatter-Mattiss?n Roa) , (Pedersen) , (?lrich-Mortensdatter) , (Hansen Movik) , ()
Larsdatter Helger?d, Kari (b. ABT 1730 - d. 1821) , (Hansen Helger?d-Anundsdatter)
Larsdatter Helger?d, Mari (b. BEF 1729 - d. BEF 1749) , (Hansen Helger?d-Hansdatter Helger?d) , (Gudmundsen-Rasmusdatter)
Larsdatter R?d Budal, Maren , (Treidene) , (Olss?n-Tolvsdatter Steinsholt) , () , (Hanss?n Vestre Movik) , (Larss?n Nedre Haug-Hansdatter Sundene Nordre)
Larsdatter R?nningen, Gj?ren (b. ABT 1700) , (Fredriksen Prestr?nningen-Eriksdatter ?dund)
Larsdatter R?nningen, Marit (bp. 11 MAY 1760) , (Fredriksen Prestr?nningen-Eriksdatter ?dund)
Larsdatter S?ndre ?r?, Barbra , (Hanss?n Vestre Movik)
Larsdatter S?r-Husby, Marit (b. 1795) , (Anundsson-) , (Ellevson)
Larsdatter Svelvik, Barbra ( d. 1838) , (Hansen Helger?d-Anundsdatter) , (Gudmundsen-Rasmusdatter) , (Larsen Roppestad-Eriksdatter) , (Villas?n-)
Larsdatter Svelvik, Elen Maria , (Hansen Rubber?d) , (Hansen Rubber?d) , (Hansen Rubber?d) , (Hansen Rubber?d) , (Endress?n-Amundsdatter) , (Olss?n Mellem-Smidsr?d-) , (Olss?n Mellem-Smidsr?d-) , (Glad-Torsdatter Eng?) , (Olss?n-Tolvsdatter Steinsholt) , () , (Hanss?n Vestre Movik) , (Larsen-Andersdatter) , (Larsen-Andersdatter) , (Hansen Helger?d-Anundsdatter) , (Gudmundsen-Rasmusdatter) , (Larsen Roppestad-Eriksdatter) , (Villas?n-)
Larsdatter Svelvik, Elen Maria , (Torgersen-Jensdatter Bj?rnebu) , (Treidene) , (Kristensen Helger?d)
Larsdatter Svelvik, Karen (b. 1797) , (Olss?n-Larsdatter)
Larsdatter Svelvik, Mari (b. 1750) , (Gudmundsen-Rasmusdatter)
Larsdatter, Barbra (b. 1761 - d. 20 JAN 1838) , (Kristenss?n-Larsdatter)
Larsdatter, Maren , (Olss?n-Torstensdatter Pjonker?d)
Larsdatter, Maren (b. 1763 - d. 1834) , (Treidene)
Larsdatter, Maren (b. 1769 - d. 20 APR 1821) , (Larss?n R?d-Larsdatter)
Larsdatter, Maria (b. 1762 - d. 1822) , (?lrich-Mortensdatter)
Larsdatter, Marte (b. ABT 1692) , (Olss?n-Larsdatter)
Larsen Brun, Jan ( d. 1744) , (Nes) , (Kj?le)
Larsen Eng?, Lars (b. 20 OCT 1835 - d. 07 MAY 1901) , (Jakobss?n-Andresdatter) , (Haavaldsdatter-Mattiss?n Roa) , (Haraldsen) , (Pedersen) , (Hanss?n-Anunsdatter) , (Ivarss?n Tor?d-Kristoffersdatter) , (Haraldsen Bur?) , (Hanss?n Vestre Movik) , (Hanss?n Sundene Nordre-Villumsdatter Tinvik) , () , (Guttormss?n-J?rgensdatter Skaugen) , (Torgerss?n Eng?-Olsdatter Sundene Nordre) , ()
Larsen Eng?, Thorbj?rn (b. 28 FEB 1883) , (Jakobss?n-Andresdatter) , (Haavaldsdatter-Mattiss?n Roa) , (Haraldsen) , (Pedersen) , (Hanss?n-Anunsdatter) , (Ivarss?n Tor?d-Kristoffersdatter) , (Haraldsen Bur?) , (Hanss?n Vestre Movik) , (Hanss?n Sundene Nordre-Villumsdatter Tinvik) , () , (Guttormss?n-J?rgensdatter Skaugen) , (Torgerss?n Eng?-Olsdatter Sundene Nordre) , ()
Larsen Gip?, Anniken Maria (b. 1830) , (Pedersen) , (Hanss?n-Evensdatter) , (?lrich-Mortensdatter) , (Hansen Movik) , ()
Larsen Gip?, Lars Hartvig (b. 1833 - d. 1868) , (?lrich-Mortensdatter) , (Hansen Movik)
Larsen Kraakere, Jens Kristian (b. 1830) , (Haavaldsdatter-Mattiss?n Roa) , (Andresdatter-Paalss?n) , (Pedersen) , (Paalss?n Gjervaag-Andersdatter H?ns?) , ()
Larsen R?nningen, Fredrik (b. ABT 1695) , (Fredriksen Prestr?nningen-Eriksdatter ?dund)
Larsen R?nningen, Halvard (b. ABT 1697) , (Fredriksen Prestr?nningen-Eriksdatter ?dund)
Larsen R?nningen, Lars (b. ABT 1697) , (Fredriksen Prestr?nningen-Eriksdatter ?dund)
Larsen Roppestad, Erik (b. ABT 1655 - d. 1737) , (Larsen Roppestad-Eriksdatter)
Larsen Sundene, Anders Rikart (b. 1821) , (Hansen-Rasmussen) , (Pedersen) , (Hanss?n-Evensdatter) , (?lrich-Mortensdatter) , (Hansen Movik) , ()
Larsen Svelvik, Hans (b. 1748 - d. 1776) , (Hansen Helger?d-Hansdatter Helger?d) , (Gudmundsen-Rasmusdatter)
Larsen Svelvik, Kristian , (Larsen Svelvik-R?d)
Larsen, Agnes Thorborg (b. 10 AUG 1887 - d. 04 NOV 1948) , (Hansen Rubber?d) , (Hansen Rubber?d) , (Olss?n Mellem-Smidsr?d-) , (Glad-Torsdatter Eng?) , (Olss?n-Tolvsdatter Steinsholt) , () , (Hanss?n Vestre Movik) , (Hanss?n Sundene Nordre-Villumsdatter Tinvik) , (Hanss?n Sundene Nordre-Villumsdatter Tinvik) , (Guttormss?n-J?rgensdatter Skaugen) , (Torgerss?n Eng?-Olsdatter Sundene Nordre) , (Larsen-Andersdatter)
Larsen, Alfhild (b. 04 MAR 1891) , (Hansen-Rasmussen) , (Jakobss?n-Andresdatter) , (Haavaldsdatter-Mattiss?n Roa) , (Larss?n) , (Torgersen-Jensdatter Bj?rnebu) , (Pedersen) , (Pedersen) , (Hanss?n-Evensdatter) , (Hanss?n-Anunsdatter) , (Ivarss?n Tor?d-Kristoffersdatter) , (?lrich-Mortensdatter) , (Treidene) , (Hanss?n Vestre Movik) , () , (Hansen Movik) , () , ()
Larsen, Anna (b. 06 AUG 1876 - d. 28 FEB 1937) , (Hansen Rubber?d) , (Hansen Rubber?d) , (Olss?n Mellem-Smidsr?d-) , (Glad-Torsdatter Eng?) , (Olss?n-Tolvsdatter Steinsholt) , () , (Hanss?n Vestre Movik) , (Hanss?n Sundene Nordre-Villumsdatter Tinvik) , (Hanss?n Sundene Nordre-Villumsdatter Tinvik) , (Guttormss?n-J?rgensdatter Skaugen) , (Torgerss?n Eng?-Olsdatter Sundene Nordre) , (Larsen-Andersdatter)
Larsen, Anne Hedvig (b. 19 JUN 1865 - d. 17 JUN 1943) , (Hansen-Rasmussen) , (Pedersen) , (Hanss?n-Evensdatter) , (?lrich-Mortensdatter) , (Hansen Movik) , ()
Larsen, Astri (b. 13 NOV 1907 - d. 01 FEB 1908) , (Jonassen) , (Torgersen-Jensdatter Bj?rnebu) , (Pedersen) , (Hanss?n-Evensdatter) , (Treidene) , ()
Larsen, August (b. 17 APR 1857 - d. 1885) , (Hansen-Rasmussen) , (Pedersen) , (Hanss?n-Evensdatter) , (?lrich-Mortensdatter) , (Hansen Movik) , ()
Larsen, August (b. ABT 1885 - d. 05 AUG 1899) , (Hansen-Rasmussen) , (Pedersen) , (Hanss?n-Evensdatter) , (?lrich-Mortensdatter) , (Hansen Movik) , ()
Larsen, Bertran (b. 10 JUN 1872) , (Hansen-Rasmussen) , (Pedersen) , (Hanss?n-Evensdatter) , (?lrich-Mortensdatter) , (Hansen Movik) , ()
Larsen, Bjarne (b. 14 JUN 1898 - d. 1933) , (Hansen-Rasmussen) , (Jakobss?n-Andresdatter) , (Haavaldsdatter-Mattiss?n Roa) , (Larss?n) , (Torgersen-Jensdatter Bj?rnebu) , (Pedersen) , (Pedersen) , (Hanss?n-Evensdatter) , (Hanss?n-Anunsdatter) , (Ivarss?n Tor?d-Kristoffersdatter) , (?lrich-Mortensdatter) , (Treidene) , (Hanss?n Vestre Movik) , () , (Hansen Movik) , () , ()
Larsen, Hans , (Haavaldsdatter-Mattiss?n Roa) , (Haraldsen) , (Pedersen) , (Haraldsen Bur?) , ()
Larsen, Helene (b. 11 JUN 1860 - d. 1944) , (Hansen-Rasmussen) , (Haugen) , (Pedersen) , (Hanss?n-Evensdatter) , (?lrich-Mortensdatter) , (Hansen Movik) , ()
Larsen, Inger Johanne (b. 1955) , (Haavaldsdatter-Mattiss?n Roa) , (Christiansen-Torbj?rnsen) , (Larsen-) , (Torgersen-Jensdatter Bj?rnebu) , (Pedersen) , (Treidene) , (Larss?n R?d-Larsdatter) , (Kristenss?n-Larsdatter) , (Larsen Svelvik-R?d) , ()
Larsen, Jens Kristian , (Paulsen)
Larsen, Johanne Bolette (b. 1891) , (Haavaldsdatter-Mattiss?n Roa) , (Christiansen-Torbj?rnsen) , (Larsen-) , (Torgersen-Jensdatter Bj?rnebu) , (Pedersen) , (Treidene) , (Larss?n R?d-Larsdatter) , (Kristenss?n-Larsdatter) , (Larsen Svelvik-R?d) , ()
Larsen, Julius , (Larsen-)
Larsen, Karen Lovise (b. 04 OCT 1863 - d. 24 DEC 1938) , (Hanss?n-Anunsdatter) , (Ivarss?n Tor?d-Kristoffersdatter) , (Hanss?n Vestre Movik) , (Hanss?n Eik-Larsdatter Eskeb?k)
Larsen, Knut , (Larsen)
Larsen, Kristian (b. 1791 - d. 07 MAY 1869) , (Larss?n R?d-Larsdatter) , (Kristenss?n-Larsdatter)
Larsen, Lars (b. 01 AUG 1877 - d. 04 DEC 1936) , (Jakobss?n-Andresdatter) , (Haavaldsdatter-Mattiss?n Roa) , (Haavaldsdatter-Mattiss?n Roa) , (Haraldsen) , (Torgersen-Jensdatter Bj?rnebu) , (Pedersen) , (Pedersen) , (Hanss?n-Anunsdatter) , (Ivarss?n Tor?d-Kristoffersdatter) , (Haraldsen Bur?) , (Treidene) , (Hanss?n Vestre Movik) , () , () , ()
Larsen, Lars (b. 1824) , (Larsen-Marie)
Larsen, Lars (b. 29 JUL 1891) , (Hansen-Rasmussen) , (Jakobss?n-Andresdatter) , (Haavaldsdatter-Mattiss?n Roa) , (Larss?n) , (Torgersen-Jensdatter Bj?rnebu) , (Pedersen) , (Pedersen) , (Hanss?n-Evensdatter) , (Hanss?n-Anunsdatter) , (Ivarss?n Tor?d-Kristoffersdatter) , (?lrich-Mortensdatter) , (Treidene) , (Hanss?n Vestre Movik) , () , (Hansen Movik) , () , ()
Larsen, Lars (b. 29 JUL 1893) , (Hansen-Rasmussen) , (Jakobss?n-Andresdatter) , (Haavaldsdatter-Mattiss?n Roa) , (Larss?n) , (Torgersen-Jensdatter Bj?rnebu) , (Pedersen) , (Pedersen) , (Hanss?n-Evensdatter) , (Hanss?n-Anunsdatter) , (Ivarss?n Tor?d-Kristoffersdatter) , (?lrich-Mortensdatter) , (Treidene) , (Hanss?n Vestre Movik) , () , (Hansen Movik) , () , ()
Larsen, Lars Andersen (b. 10 AUG 1855 - d. 02 MAY 1930) , (Hansen-Rasmussen) , (Jakobss?n-Andresdatter) , (Haavaldsdatter-Mattiss?n Roa) , (Larss?n) , (Torgersen-Jensdatter Bj?rnebu) , (Pedersen) , (Pedersen) , (Hanss?n-Evensdatter) , (Hanss?n-Anunsdatter) , (Ivarss?n Tor?d-Kristoffersdatter) , (?lrich-Mortensdatter) , (Treidene) , (Hanss?n Vestre Movik) , () , (Hansen Movik) , () , ()
Larsen, Laura Amalie (b. 19 OCT 1839 - d. 06 JUN 1925) , (Haavaldsdatter-Mattiss?n Roa) , (Haraldsen) , (Pedersen) , (Haraldsen Bur?) , (Hanss?n Sundene Nordre-Villumsdatter Tinvik) , (Guttormss?n-J?rgensdatter Skaugen) , (Torgerss?n Eng?-Olsdatter Sundene Nordre) , ()
Larsen, Laura R?d (b. 1841 - d. 1909) , (Haavaldsdatter-Mattiss?n Roa) , (Torgersen-Jensdatter Bj?rnebu) , (Pedersen) , (Treidene) , (Larss?n R?d-Larsdatter) , (Kristenss?n-Larsdatter) , (Larsen Svelvik-R?d) , ()
Larsen, Magnus (b. 10 NOV 1862 - d. 17 SEP 1942) , (Jonassen) , (Torgersen-Jensdatter Bj?rnebu) , (Pedersen) , (Hanss?n-Evensdatter) , (Treidene) , ()
Larsen, Magnus (b. 1857 - d. 1947) , (Hansen-Rasmussen) , (Pedersen) , (Hanss?n-Evensdatter) , (?lrich-Mortensdatter) , (Hansen Movik) , ()
Larsen, Magnus (b. 1953) , (Haavaldsdatter-Mattiss?n Roa) , (Christiansen-Torbj?rnsen) , (Larsen-) , (Torgersen-Jensdatter Bj?rnebu) , (Pedersen) , (Treidene) , (Larss?n R?d-Larsdatter) , (Kristenss?n-Larsdatter) , (Larsen Svelvik-R?d) , ()
Larsen, Maren Kerstine (b. 1863 - d. JUL 1951) , (Haavaldsdatter-Mattiss?n Roa) , (Nes) , (Hansen Rubber?d) , (Hansen Rubber?d) , (Hansen Rubber?d) , (Hansen Rubber?d) , (Kristensen Tolsr?d) , (Clemmitz) , (Basberg) , (Kj?le) , (Tallaksen) , (Olss?n Mellem-Smidsr?d-) , (Olss?n Mellem-Smidsr?d-) , (Larsen-Marie) , (Pedersen) , (Glad-Torsdatter Eng?) , (Hanss?n-Anunsdatter) , (Hanss?n-Anunsdatter) , (Ivarss?n Tor?d-Kristoffersdatter) , (Ivarss?n Tor?d-Kristoffersdatter) , (Olss?n-Tolvsdatter Steinsholt) , () , (Hanss?n Vestre Movik) , (Hanss?n Vestre Movik) , () , () , (Larsen-Andersdatter) , (Larsen-Andersdatter) , (Paulsen-Kristensdatter) , (Pedersen Tanstad-Anundsdatter) , (Andersen)
Larsen, Margot (b. 06 NOV 1885) , (Hansen-Rasmussen) , (Jakobss?n-Andresdatter) , (Jakobss?n-Andresdatter) , (Haavaldsdatter-Mattiss?n Roa) , (Haavaldsdatter-Mattiss?n Roa) , (Larss?n) , (Torgersen-Jensdatter Bj?rnebu) , (Torgersen-Jensdatter Bj?rnebu) , (Pedersen) , (Pedersen) , (Pedersen) , (Paalss?n Gjervaag-Andersdatter H?ns?) , (Hanss?n-Evensdatter) , (Hanss?n-Anunsdatter) , (Hanss?n-Anunsdatter) , (Ivarss?n Tor?d-Kristoffersdatter) , (Ivarss?n Tor?d-Kristoffersdatter) , (?lrich-Mortensdatter) , (Treidene) , (Treidene) , (Treidene) , (Hanss?n Vestre Movik) , (Hanss?n Vestre Movik) , (Hanss?n Sundene Nordre-Villumsdatter Tinvik) , () , () , (Hansen Movik) , () , () , ()
Larsen, Marie (b. 09 JAN 1885 - d. 28 JUN 1937) , (Hansen Rubber?d) , (Hansen Rubber?d) , (Olss?n Mellem-Smidsr?d-) , (Glad-Torsdatter Eng?) , (Olss?n-Tolvsdatter Steinsholt) , () , (Hanss?n Vestre Movik) , (Hanss?n Sundene Nordre-Villumsdatter Tinvik) , (Hanss?n Sundene Nordre-Villumsdatter Tinvik) , (Guttormss?n-J?rgensdatter Skaugen) , (Torgerss?n Eng?-Olsdatter Sundene Nordre) , (Larsen-Andersdatter)
Larsen, Marthine (b. 09 SEP 1887) , (Hansen-Rasmussen) , (Jakobss?n-Andresdatter) , (Haavaldsdatter-Mattiss?n Roa) , (Larss?n) , (Torgersen-Jensdatter Bj?rnebu) , (Pedersen) , (Pedersen) , (Hanss?n-Evensdatter) , (Hanss?n-Anunsdatter) , (Ivarss?n Tor?d-Kristoffersdatter) , (?lrich-Mortensdatter) , (Treidene) , (Hanss?n Vestre Movik) , () , (Hansen Movik) , () , ()
Larsen, Nils ( d. 1697) , (Larsen-Andersdatter)
Larsen, Otto (b. 01 JUN 1880 - d. 04 JUL 1944) , (Hansen Rubber?d) , (Hansen Rubber?d) , (Olss?n Mellem-Smidsr?d-) , (Glad-Torsdatter Eng?) , (Olss?n-Tolvsdatter Steinsholt) , () , (Hanss?n Vestre Movik) , (Hanss?n Sundene Nordre-Villumsdatter Tinvik) , (Hanss?n Sundene Nordre-Villumsdatter Tinvik) , (Guttormss?n-J?rgensdatter Skaugen) , (Torgerss?n Eng?-Olsdatter Sundene Nordre) , (Larsen-Andersdatter)
Larsen, Otto Andreas M?rch (b. 26 OCT 1837 - d. 26 OCT 1917) , (Hansen Rubber?d) , (Hansen Rubber?d) , (Olss?n Mellem-Smidsr?d-) , (Glad-Torsdatter Eng?) , (Olss?n-Tolvsdatter Steinsholt) , () , (Hanss?n Vestre Movik) , (Hanss?n Sundene Nordre-Villumsdatter Tinvik) , (Hanss?n Sundene Nordre-Villumsdatter Tinvik) , (Guttormss?n-J?rgensdatter Skaugen) , (Torgerss?n Eng?-Olsdatter Sundene Nordre) , (Larsen-Andersdatter)
Larsen, Ragnvald (b. 1909) , (Haavaldsdatter-Mattiss?n Roa) , (Christiansen-Torbj?rnsen) , (Larsen-) , (Torgersen-Jensdatter Bj?rnebu) , (Pedersen) , (Treidene) , (Larss?n R?d-Larsdatter) , (Kristenss?n-Larsdatter) , (Larsen Svelvik-R?d) , ()
Larsen, Reidar Thiis (b. 03 MAR 1894) , (Jonassen) , (Torgersen-Jensdatter Bj?rnebu) , (Pedersen) , (Hanss?n-Evensdatter) , (Treidene) , ()
Larsen, Rethsjel (b. 28 JUN 1868 - d. 24 AUG 1953) , (Hansen-Rasmussen) , (Pedersen) , (Hanss?n-Evensdatter) , (?lrich-Mortensdatter) , (Hansen Movik) , ()
Larsen, Rolf Aubert (b. 07 JAN 1884) , (Hansen-Rasmussen) , (Jakobss?n-Andresdatter) , (Haavaldsdatter-Mattiss?n Roa) , (Larss?n) , (Torgersen-Jensdatter Bj?rnebu) , (Pedersen) , (Pedersen) , (Hanss?n-Evensdatter) , (Hanss?n-Anunsdatter) , (Ivarss?n Tor?d-Kristoffersdatter) , (?lrich-Mortensdatter) , (Treidene) , (Hanss?n Vestre Movik) , () , (Hansen Movik) , () , ()
Larsen, Torbj?rn (b. 31 MAR 1878 - d. 27 APR 1917) , (Hansen Rubber?d) , (Hansen Rubber?d) , (Olss?n Mellem-Smidsr?d-) , (Glad-Torsdatter Eng?) , (Olss?n-Tolvsdatter Steinsholt) , () , (Hanss?n Vestre Movik) , (Hanss?n Sundene Nordre-Villumsdatter Tinvik) , (Hanss?n Sundene Nordre-Villumsdatter Tinvik) , (Guttormss?n-J?rgensdatter Skaugen) , (Torgerss?n Eng?-Olsdatter Sundene Nordre) , (Larsen-Andersdatter)
Larsen, Torger M?rch (b. 24 DEC 1882 - d. 12 JAN 1944) , (Hansen Rubber?d) , (Hansen Rubber?d) , (Olss?n Mellem-Smidsr?d-) , (Glad-Torsdatter Eng?) , (Olss?n-Tolvsdatter Steinsholt) , () , (Hanss?n Vestre Movik) , (Hanss?n Sundene Nordre-Villumsdatter Tinvik) , (Hanss?n Sundene Nordre-Villumsdatter Tinvik) , (Guttormss?n-J?rgensdatter Skaugen) , (Torgerss?n Eng?-Olsdatter Sundene Nordre) , (Larsen-Andersdatter)
Larsen, Vilborg (b. 02 FEB 1899) , (Jonassen) , (Torgersen-Christensen) , (Torgersen-Jensdatter Bj?rnebu) , (Pedersen) , (Hanss?n-Evensdatter) , (Treidene) , ()
Larss?n Bache, Hans (b. 1784 - d. 1851) , (Hanss?n-Anunsdatter) , (Ivarss?n Tor?d-Kristoffersdatter) , (Hanss?n Vestre Movik) , (Hanss?n Eik-Larsdatter Eskeb?k)
Larss?n Eng?, Torbj?rn (b. 27 NOV 1808 - d. 1891) , (Hanss?n Sundene Nordre-Villumsdatter Tinvik) , (Guttormss?n-J?rgensdatter Skaugen) , (Torgerss?n Eng?-Olsdatter Sundene Nordre)
Larss?n Gip?, Kristen (b. 1708 - d. 1776) , (?lrich-Mortensdatter)
Larss?n Kraakere, Anders (b. 1788 - d. 1865) , (Torgersen-Jensdatter Bj?rnebu) , (Treidene)
Larss?n Nedre Haug, Hans , (Larss?n Nedre Haug-Hansdatter Sundene Nordre)
Larss?n Nedre Holtan, Sven (b. 1740 - d. 1802) , (Guttormss?n-J?rgensdatter Skaugen)
Larss?n R?d, Ola , (Olss?n-Torstensdatter Pjonker?d)
Larss?n R?d, Ola (b. 1770 - d. 1843) , (Larss?n R?d-Larsdatter)
Larss?n R?ed, Ola (b. 1823) , (Hanss?n-Anunsdatter) , (Ivarss?n Tor?d-Kristoffersdatter) , (Hanss?n Vestre Movik) , () , (R?d) , (Torbj?rnss?n Vestg?rden)
Larss?n Sundene, Ludvig (b. 1830) , (Treidene) , (Hanss?n Sundene Nordre-Villumsdatter Tinvik)
Larss?n, Anders , (Larss?n)
Larss?n, Andres Kristian , (Hansdatter-Olss?n) , (Haavaldsdatter-Mattiss?n Roa) , (Pedersen) , (Olss?n Eidane-Nes) , ()
Larss?n, Ivar (b. 1753) , (Endress?n-Amundsdatter)
Larss?n, Jens (b. 1785) , (Torgersen-Jensdatter Bj?rnebu)
Larss?n, Kristen (b. 1770 - d. 1832) , (Hanss?n-Evensdatter)
Larss?n, Mathilde , (Larss?n)
Larss?n, Ola , (Hansdatter-Olss?n) , (Haavaldsdatter-Mattiss?n Roa) , (Pedersen) , (Olss?n Eidane-Nes) , ()
Larss?n, Ola (b. 1767 - d. 1825) , (Olss?n-Larsdatter)
Larss?n, Sven (b. 1806 - d. 1881) , (Guttormss?n-J?rgensdatter Skaugen) , (Torgerss?n Eng?-Olsdatter Sundene Nordre)
Larss?n, Torger (b. 1770) , (Torgersen-Jensdatter Bj?rnebu)
Larssdatter, Live (b. 1782) , (Torgersen-Jensdatter Bj?rnebu)
Larsson ?ver-Rian, Rasmus (b. 1752 - d. 1813) , (Hensson-Haftorsdatter Melan) , (Bj?rnsson)
Laugsleth, Arne (b. 28 FEB 1916) , (Hansen-Rasmussen) , (Jakobss?n-Andresdatter) , (Haavaldsdatter-Mattiss?n Roa) , (Larss?n) , (Torgersen-Jensdatter Bj?rnebu) , (Pedersen) , (Pedersen) , (Hanss?n-Evensdatter) , (Hanss?n-Anunsdatter) , (Ivarss?n Tor?d-Kristoffersdatter) , (?lrich-Mortensdatter) , (Treidene) , (Hanss?n Vestre Movik) , () , (Hansen Movik) , () , ()
Leftakes, Sandra (b. 22 DEC 1948) , (Haavaldsdatter-Mattiss?n Roa) , (Haavaldsdatter-Mattiss?n Roa) , (Nes) , (Nes) , (Hansen Rubber?d) , (Hansen Rubber?d) , (Hansen Rubber?d) , (Hansen Rubber?d) , (Hansen Rubber?d) , (Hansen Rubber?d) , (Hansen Rubber?d) , (Hansen Rubber?d) , (Kristensen Tolsr?d) , (Kristensen Tolsr?d) , (Clemmitz) , (Clemmitz) , (Basberg) , (Basberg) , (Kj?le) , (Kj?le) , (Tallaksen) , (Tallaksen) , (Olss?n Mellem-Smidsr?d-) , (Olss?n Mellem-Smidsr?d-) , (Olss?n Mellem-Smidsr?d-) , (Olss?n Mellem-Smidsr?d-) , (Pedersen) , (Pedersen) , (Glad-Torsdatter Eng?) , (Glad-Torsdatter Eng?) , (Hanss?n-Anunsdatter) , (Hanss?n-Anunsdatter) , (Hanss?n-Anunsdatter) , (Ivarss?n Tor?d-Kristoffersdatter) , (Ivarss?n Tor?d-Kristoffersdatter) , (Ivarss?n Tor?d-Kristoffersdatter) , (Olss?n-Tolvsdatter Steinsholt) , (Olss?n-Tolvsdatter Steinsholt) , () , () , (Hanss?n Vestre Movik) , (Hanss?n Vestre Movik) , (Hanss?n Vestre Movik) , () , () , () , (Larsen-Andersdatter) , (Larsen-Andersdatter) , (Larsen-Andersdatter) , (Larsen-Andersdatter) , (Paulsen-Kristensdatter) , (Paulsen-Kristensdatter) , (Pedersen Tanstad-Anundsdatter) , (Pedersen Tanstad-Anundsdatter) , (Andersen) , (Andersen)
Liewehr, Rita (b. 30 JUN 1958) , (Haavaldsdatter-Mattiss?n Roa) , (Haavaldsdatter-Mattiss?n Roa) , (Nes) , (Nes) , (Hansen Rubber?d) , (Hansen Rubber?d) , (Hansen Rubber?d) , (Hansen Rubber?d) , (Hansen Rubber?d) , (Hansen Rubber?d) , (Hansen Rubber?d) , (Hansen Rubber?d) , (Kristensen Tolsr?d) , (Kristensen Tolsr?d) , (Clemmitz) , (Clemmitz) , (Basberg) , (Basberg) , (Kj?le) , (Kj?le) , (Tallaksen) , (Tallaksen) , (Olss?n Mellem-Smidsr?d-) , (Olss?n Mellem-Smidsr?d-) , (Olss?n Mellem-Smidsr?d-) , (Olss?n Mellem-Smidsr?d-) , (Pedersen) , (Pedersen) , (Glad-Torsdatter Eng?) , (Glad-Torsdatter Eng?) , (Hanss?n-Anunsdatter) , (Hanss?n-Anunsdatter) , (Hanss?n-Anunsdatter) , (Ivarss?n Tor?d-Kristoffersdatter) , (Ivarss?n Tor?d-Kristoffersdatter) , (Ivarss?n Tor?d-Kristoffersdatter) , (Olss?n-Tolvsdatter Steinsholt) , (Olss?n-Tolvsdatter Steinsholt) , () , () , (Hanss?n Vestre Movik) , (Hanss?n Vestre Movik) , (Hanss?n Vestre Movik) , () , () , () , (Larsen-Andersdatter) , (Larsen-Andersdatter) , (Larsen-Andersdatter) , (Larsen-Andersdatter) , (Paulsen-Kristensdatter) , (Paulsen-Kristensdatter) , (Pedersen Tanstad-Anundsdatter) , (Pedersen Tanstad-Anundsdatter) , (Andersen) , (Andersen)
Lindahl, Nikoline (b. 06 SEP 1775 - d. 09 MAY 1802) , (Hansen Rubber?d) , (Hansen Rubber?d) , (Olss?n Mellem-Smidsr?d-) , (Larsen-Andersdatter)
Lindal, Eva , (Hansen Rubber?d) , (Hansen Rubber?d) , (Olss?n Mellem-Smidsr?d-) , (Glad-Torsdatter Eng?) , (Olss?n-Tolvsdatter Steinsholt) , () , (Hanss?n Vestre Movik) , (Larsen-Andersdatter)
Ludvigsdatter Sundene, Adelus (b. ABT 1739) , (Treidene)
Ludvigsdatter Sundene, Ingeborg (b. 1788) , (Treidene)
Ludvigsdatter Sundene, Karen Maria (b. 1791 - d. 1871) , (Treidene) , (Olss?n-Tolvsdatter Steinsholt) , () , (Hanss?n Vestre Movik) , (Larss?n Nedre Haug-Hansdatter Sundene Nordre)
Ludvigsdatter Sundene, Live (b. ABT 1735) , (Treidene)
Ludvigsdatter Sundene, Lovise (b. 1793 - d. 1865) , (Torgersen-Jensdatter Bj?rnebu) , (Treidene)
Ludvigsdatter Sundene, Maren (b. 1798) , (Treidene)
Ludvigsdatter Sundene, Mari (b. ABT 1727) , (Treidene)
Ludvigsen Sundene, Anne Maria (b. 1828) , (Treidene) , (Treidene) , (Olss?n-Tolvsdatter Steinsholt) , () , (Hanss?n Vestre Movik) , (Larss?n Nedre Haug-Hansdatter Sundene Nordre) , (Hanss?n Sundene Nordre-Villumsdatter Tinvik)
Ludvigsen Sundene, Berte S?rine (b. 1830 - d. 1853) , (Paalss?n Gjervaag-Andersdatter H?ns?) , (Treidene)
Ludvigsen Sundene, Ingeborg (b. 26 MAR 1826 - d. 21 OCT 1913) , (Jakobss?n-Andresdatter) , (Haavaldsdatter-Mattiss?n Roa) , (Pedersen) , (Paalss?n Gjervaag-Andersdatter H?ns?) , (Hanss?n-Anunsdatter) , (Ivarss?n Tor?d-Kristoffersdatter) , (Treidene) , (Hanss?n Vestre Movik) , () , ()
Ludvigsen Sundene, Kirsti (b. 20 SEP 1823 - d. 02 DEC 1916) , (Paalss?n Gjervaag-Andersdatter H?ns?) , (Hanss?n-Anunsdatter) , (Ivarss?n Tor?d-Kristoffersdatter) , (Treidene) , (Hanss?n Vestre Movik) , (Hanss?n Eik-Larsdatter Eskeb?k)
Ludvigsen Sundene, Kristiane Bredine (b. 1833) , (Haavaldsdatter-Mattiss?n Roa) , (Andresdatter-Paalss?n) , (Pedersen) , (Paalss?n Gjervaag-Andersdatter H?ns?) , (Paalss?n Gjervaag-Andersdatter H?ns?) , (Treidene) , ()
Ludvigsen Sundene, Maren (b. 1828 - d. 1892) , (Jakobss?n-Andresdatter) , (Haavaldsdatter-Mattiss?n Roa) , (Pedersen) , (Paalss?n Gjervaag-Andersdatter H?ns?) , (Hanss?n-Anunsdatter) , (Ivarss?n Tor?d-Kristoffersdatter) , (Treidene) , (Hanss?n Vestre Movik) , () , ()
Ludvigsen, Kristen , (Ludvigsen)
Ludvigss?n Sundene S?ndre, Kristen (b. 1725 - d. 1797) , (Treidene)
Ludvigss?n Sundene S?ndre, Ola (b. 1719) , (Treidene)
Ludvigss?n Sundene, Kristen (b. 1796 - d. 1836) , (Paalss?n Gjervaag-Andersdatter H?ns?) , (Treidene)
Ludvigss?n Sundene, Lars (b. 1800 - d. 1864) , (Treidene) , (Hanss?n Sundene Nordre-Villumsdatter Tinvik)

This HTML database was produced by a registered copy of GED4WEB icon (web page link)GED4WEB version 4.37

Back to Top Of Page

Back to Main Page

Copyright 2018 Paul Fredriksen